Зареждам...
Духовните вълни в еволюцията (резюме)

Духовните вълни в еволюцията

(резюме)

Бог не се доказва, Бог се живее!

Еволюцията на Мирозданието е обусловена от седем духовни вълни. Те са излив на Планетния Логос – божествени еманации, които хранят планетите.

Духовните вълни са степени в усвояването на Бога. Всяка от тях носи в себе си космически принципи:

Първата духовна вълна осъществява сътворението – Духът инволюира в материята и се създава света (и човека).

Втората духовна вълна ражда търсенето – чрез полярности Духът започва да се търси в материята.

Третата духовна вълна внася законността – вписват се законите в света.

Четвъртата духовна вълна пулсира единството – светът се устремява към Първоизточника си.

Петата духовна вълна носи просветляването – Духът започва да осветява материята.

Шестата духовна вълна изявява одухотворяването – постига се единството между Дух и материя.

Седмата духовна вълна осъществява Богоживота – освобождава се вложената Божественост.

В настоящия еволюционен стадий – арийската раса, духовните вълни се изявяват от така наречените Богосинове, йерархически подготвени да приемат и сведат Логосовата еманация в зависимост от нивото на общата планетна цялост. Така седемте духовни вълни изграждат определени принципи.

Първата духовна вълна е Вълната на Себесъзнанието, която осъществява в човека борба за индивидуализиране на физическото поле. Човек получава Диханието и става планетарна личност – егоцентризмът го откъсва от стадното му съзнание.

Втората духовна вълна е Вълната на Митологията, която ражда в душата на човека конфликта и въображението да търси божествеността. Митологичният човек се осъзнава в стихийност, чрез стихийни божества усвоява образи и качества, чрез тях приема идеята за цивилизация, т.е. за себеосъществяване на земното поле.

Третата духовна вълна е Вълната на Правдата, която внася размерността – принципът за доброто и злото така влиза в живот. Разумът разграничава, за да преценява, и човечеството започва да изгражда цивилизацията. Тази вълна ражда индивидуализираните религии: юдаизма, зороастризма, будизма, мохамеданството.

Четвъртата духовна вълна е Вълната на Любовта, която пулсира единството между чувство, ум и духовност, тя прави прелом в битието на човека. Освобождава го от веригата на земната властност, породена от първите три духовни вълни. Вълната на Любовта кристализира в Учението на Христос; тя осъществява Разпятието – двубоя между Дух и Материя, за да започне процесът на еволюцията. Затова Христос посочва Царството Небесно, заменя кръвното родство с духовно, сублимира идеята за жертвоприноса; дава идеите за обичта към врага и прощението – човек в другия да вижда себе си. Това е пътят към единството, към „Аз и Отец едно сме.“

Петата духовна вълна е Вълната на Мъдростта, която носи кръщението на плътта с Духа. Мъдростта отрича конфликта с няма зло, има нееволюирало добро! За нея човекът е един бог в развитие – затова няма грехопадение, а инволюция на Духа в материята. Принцип на Мъдростта е не прощението за грях, а знанието да не се греши. Изворът на това знание е интуицията, която носи прозрение. Следователно в Мъдростта няма страх, чудо и догми. За нея вярата е знание за незнайното, а страданието – метод за еволюция. Мъдростта е да бъдеш, не да имаш!

Шестата духовна вълна е Вълната на Истината, която изявява божествеността в човека. В нея човека ще види безсмъртието като реалност. „Истината ще ви направи свободни.“

Седмата духовна вълна е Вълната на Свободата, която осъществява Живота. Човекът в своята еволюция още съществува, само Бог живее и Свободата е Богоживот.

Духовните вълни извеждат възможностите, които Бог у нас носи. Чрез Бог ние се осъществяваме, чрез нас Бог се познава!

 

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993