Зареждам...
Уважаеми Читателю

Уважаеми Читателю,

 

От 1 до 4 август т. г. се състоя Седмият събор на Обществото на Мъдростта, организиран от Форума за духовна култура.

Съборът премина в две части: тържествена на 1 август в град Пловдив със слово от Ваклуш Толев „Мъдростта – Мирово битие“; и работна – семинар от 2 до 4 август в Родопите, местността „Студенец“.

Констатирано беше, че развитието на Обществото през седемтте години от неговото съществуване е белязано с неотменна динамика, за да стигне до едно ново качество – Мировост!

По време на семинара бяха проведени дискусии върху основните принципи на Учението на Мъдростта и съответните на всеки от тях нравствена категория и приложена молитвеност (Вж. Приложението).

Предлагаме на Вашето внимание резюме, подготвено за Интернет, от разглеждания на семинара принцип „Духовните вълни в Еволюцията“.

 

НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993