Зареждам...
Послание на Планетния Логос от 1996/97 г. до 1988/89г.

Послание на Планетния Логос
за 1996/1997 година

 

На 21/22 декември настъпва Новата 1997 астрономическа година.

Призованите на бдение в Космичния дом на Планетния Логос – Посветени мъже, Войнство на Любовта и Децата на Деня – взеха осветения хляб на Мъдростта и тръгнаха на светителство.

 

А той рече: Деца на Деня,

 

1. Извикани сте на Мирово битие с неотложна воля по Пътя на Мъдростта и принесена жертва на служението;

2. Не търсете спомен за човека, а живейте с динамиката на Деня – бог в развитие;

3. На тази планета никой не може да спре изгрева и пладнето, пътя и делото на Духовните вълни!

 

Евангелия: Матей: Марко: Лука: Иоан:
  5:13-14 1:16-17 2:34-35 4:24-26
  10:34-36 2:27-28 9:53-55 11:22-25
  24:4-6 12:10-11 19:5-7 14:15-17
Агни йога: §§ 38; 106; 222; 538

 

Господи,

1. Дай ми [ни] жизнепотребата на осветено всекидневие;

2. Научи ме [ни] на прозрение и признание на всеки личен дом и свят;

3. На забвение прати моите [нашите] тревоги и чужди клевети, та недостойно слово и дело да нямат присъствен ден!

 

АМИН

 

Послание на Планетния Логос
за 1995/1996 година

 

На 21/22 декември започна Новата астрономическа година.

Планетният Логос призова в своя Миров дом – Посветените мъже, Войнството на Любовта и Децата на Деня на Всемирно бдение пред запалените канделабри на Мъдростта.

 Светът на бъдещето рече:

 

1. Деца на деня,  направете Учението житейска съдба! Съдба без мъдрост, без воля и жертва няма;

2. Не търсете друго време за приложена мъдрост – то е всяко днес;

3. Часът на отговорна святост и историческо бдение Ви зове!

 

Евангелия: Матей: Марко: Лука: Иоан:
   3:16-17  3:22-24 11:47-48  6:32-34
  11:28-30  6:25-27 12:51-52 12:26-27
  26:63-64 14:27-29 23:18-20 18:36-37
Агни йога: §§ 133, 360, 418, 534

 

Господи,

1. Дай ми [ни] прозрение за свобода от онова, което ме [ни] далечи да Те позная [ем] и живея [ем];

2. Научи ме [ни] на дързост, та без страх и без тъга да духна [ем] свещта на грехопадението като приложено насилие;

3. Дай ми [ни] ключа на знанието и пътя на Мъдростта, които ме [ни] водят чрез Тебе до Вечния!

 

АМИН

 

Послание на Планетния Логос
за 1994/1995 година

 

На 21/22 декември 1994 г. започва Новата астрономическа година.

На Космично бдение в храма на Планетния Логос са призовани Синовете на служението, Посветените мъже и Децата на Деня – за мир, светителство и братство.

 

И рече: Деца, Денят направи своя кръговрат!

 

1. Бъдете неотречни от своя обет: Мъдростта – живот;

2. Търсете собствения си знак като битие в хармония с космическия хороскоп и планетен дълг към Учението;

3. В Мъдростта: 

- пътят се ходи като просветление;

- знанието се живее като откровение;

- волята се прилага като служение!

 

Евангелия: Матей: Марко: Лука: Иоан:
   5:16-17  8:34-35  2:49-50  4:34-35
  19:28-29 13:10-11  8:5-8 12:14-16
  24:42-44 15:12-13 18:15-17 19:19-20
Агни йога: §§ 17, 62, 267, 432

 

Господи,

1. Дай ми [ни] свобода от върнато минало, като отживяна потреба и изживяно упование;

2. Научи ме [ни] сам [и] (а не Пилат) да надпиша [ем] символния знак на Мъдростта в моя [нашия] видим и невидим храм;

3. Не оставяй очите ми [ни] без житейски олтар, заради нас, които сме у Тебе, и Ти, Който си у нас!

 

АМИН

 

Послание на Планетния Логос
за 1993/1994 година

 

На 21/22 декември 1993 г. започва Новата астрономическа година.

През отворената врата на Вечното Планетният Логос призова в Своя Космичен храм Синовете на служението, Посветените мъже и Децата на Деня – на Всемирно бдение за Небесен мир, земно светителство и всечовешко братство.

 

И рече: Денят започна!

1. Вълната на Мъдростта е дадената благодатна Воля на Бъдещето;

2. Душата [душите] ми[ни] се преселва[т] от скинията на надеждата в храма на обричането;

3. С главнята на Мъдростта от личния дом тръгнете към Мирово служение!

 

Евангелия: Матей: Марко: Лука: Иоан:
   6: 31-33  5: 41-43  6: 45-48  1: 17-18
  12: 5-8  8: 11-13  9: 24-27  7: 43-45
  24: 3-5 13: 6-7 11: 9-10 12: 42-45
Агни йога: §§ 65; 146; 147; 253; 330; 340; 481; 484; 509; 566; 575; 615

 

Господи,

1. Дай ми [ни] живяна радост на изпълнен дълг;

2. Дай ми[ни] свобода от зломислие като дар на осъществена Любов;

3. Не гаси Бъдника в моята [нашата] душа, който свидетелства за Рождествата!

 

АМИН

 

Послание на Планетния Логос
за 1992/1993 година

 

На 21/22 декември 1992 г. започва Новата астрономическа година.

В радостен час битието на Логоса излива своята космична сила, като благодатен дар на будност и служение. Призовано е Всемирното Братство да събуди отговорна тревога за мир и поведе човечеството по благословения път на Мъдростта.

 

 Планетният Логос рече:

 

1. Деца на Слънцето, на Път сме;

2. Вие ядете хляба на Мъдростта, не събирайте трохите на миналото;

3. Отворен е новият храм – там има: олтар, трон и жезъл; чакаме вашата жертвена дързост!

 

Евангелия: Матей: Марко: Лука: Иоан:
   8: 21-22  8: 31-33  1: 34-35  8: 42-43
  16: 24-25  9: 35-37 10: 25-29 10: 17-18
  25: 3-4 13: 30-31 19: 10-13 20: 8-9
Агни йога: §§ 32, 74, 162, 410, 425, 426, 501, 563, 581, 589, 598, 631

 

Господи,

1. Дай ми [ни] свобода от страх за принадлежност;

2. Дай ми [ни] властното Си Слово, та Мъдрост да води дните на моето [нашето] служение;

3. Поискай, Господи, послушание, което ме [ни] освобождава от себичност!

 

АМИН

 

Послание на Планетния Логос
за 1991/1992 година

 

На 21/22 декември 1991 г. започва астрономическата Нова година, когато Планетният Логос в името на Отца призовава в своя Космически храм – Синовете на жертвата, Великите посветени и Своите Адепти – на Всемирно бдение за Небесен мир и земна будност.

 

Той рече: Деца, време е!

 

1. Вие сте хлябът на Мъдростта – дайте го на света;

2. Вие сте дом Господен, обител на съхранението – приютете света;

3. Вие сте Вратата на Бъдещето – осветете настоящето!

 

Евангелия: Матей: Марко: Лука: Иоан:
   6: 21-24  6: 2-4  6: 35-38  5: 17-20
  12: 23-26 11: 24-26 10: 26-29 19: 4-6
  20: 25-28 14: 61-64 12: 51-53 20: 20-23
Агни йога: §§ 9, 27, 133, 162, 198, 228, 321, 374, 416, 426, 534, 621

 

Господи,

1. Дай ми [ни] свобода от ограничение в жертвата;

2. Дай ми [ни] воля на готовност за присъствие и служение в Твоето дело;

3. Научи ме [ни] да се позная[ем] в другия като потреба за единство във Всемирното братство!

 

АМИН

 

Послание на Планетния Логос
за 1990/1991 година

 

На 21/22 декември 1990 г. започва астрономическата Нова година.

 

Деца на Божията воля, Планетния Логос рече:

 

1. Утвърждавайте Мъдростта;

2. Умножавайте Светостта;

3. Умението да служите е новият Ви дар!

 

Евангелия: Матей: Марко: Лука: Иоан:
   5: 43-45  9: 38-40  2: 34-35  8: 13-15
  12: 35-37 14: 38-40 22: 45-46 10: 17-18
  24: 10-13 16: 14-15 24: 39-41 18: 37-38
Агни йога: §§ 48, 105, 111, 150, 175, 263, 292, 294, 349, 425, 543

 

Господи,

1. Дай ми [ни] отговорна будност, та в часа на служението Той да не бъде сам;

2. Дай ми [ни] жертвена вярност да опазя трапезния хляб на Мъдростта, докато светът се научи да го яде с нас и да живее с него;

3. Като ни учиш, че смирението възвисява, че будността зида храма, че само жертвеният има олтар – то подкрепи ръката на състраданието, сърцето на прощението и Волята на Жетваря!

 

АМИН

 

Послание на Планетния Логос
за 1989/1990 година

 

На 21/22 декември 1989 г. започва астрономическата нова година, когато Планетният Логос призовава в Своя космичен храм Великите посветени и Своите земни Адепти на Всемирно бдение. Да не губим присъствието си у Бога и приемем Неговия дар за годината:

Мъдрост в живота и святост в делата!

 

Евангелия: Матей: Марко: Лука: Иоан:
  5: 44-45 3: 28-30 2: 49-50 8: 15-18
  13: 54-57  7: 27-29 11: 34-35 10: 27-29
  22: 16-18 13: 13-14 16: 16-17 13: 15-17
Агни йога: §§ 97, 98, 140, 154, 176, 206, 250, 251, 266, 328, 424, 467

 

Господи,

1. Научи ме [ни] да не пестя [им] хляба на живота в дни на глад и потреба;

2. Дай преданост на сърцето ми [ни] в жертвата, та ръката да не мери щедростта;

3. Научи ме [ни] да позная[ем] благодатта от болката на еволюцията, та да не ми [ни] тежи скръбта на всекидневието!

 

АМИН

 

Послание на Планетния Логос
за 1988/1989 година

 

На 21 срещу 22 декември 1988 г. започва астрономическата нова година, когато Планетният Логос отмята от Книгата на Космичния живот листа на нашата планета и праща Своите планетни синове да занесат на човечеството съдбовните знаци.

Да благодарим и да сътрудничим!

Евангелия: Матей: Марко: Лука: Иоан:
  12: 5-8 12: 35-40  2: 34-35  4: 31-34
  15: 24-28 13: 11-13  7: 16-20 12: 44-47
  16: 20-24 16: 14-15 10: 20-21 19: 5
Агни йога: §§ 105, 109, 197, 200, 211, 213, 336, 349, 374, 462, 469, 520

Господи,

1. Дай ми знание за Пътя, Волята и Жертвата:

-   Пътят като Съдбовна нужда;

-   Волята като Всемирна сила;

-   Жертвата като лично служение!

2. Научи ме:

-   без тъга да гася лампата на миналото;

-   да срещна зората буден;

-   да имам на пладне олтар!

3. Научи ме на:

-   милосърдие от Любов;

-   знание от Мъдрост;

-   служение от Истина;

Тогава сърцето ми ще знае смисъла на бедствието!

 

АМИН

 

НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993