Зареждам...
Послание на Планетния Логос от 1987/88 г. до 1979/80г.

Послание на Планетния Логос
за 1987/1988 година

 

Матей Марко Лука Иоан
7:19-23 10:26-30 2:34 8:42-43
22:35-38 14:38-42 7:37-40 13:16-18
28:6 16:15-16 16:15-17 18:36-37
Агни йога: $$ 124, 185, 261, 296, 299, 301, 312, 404, 424, 505, 507, 519.

 

Господи,

1. Подкрепи ни да Ти служим достойно в храма на живота според йерархията, която имаме;

2. Дай Път на нозете ни да изпълним волята Ти: „Да бъдем светлина на света“;

3. Пази ни от страха, за да не разменяме истината за лъжата!

 

АМИН

 

Послание на Планетния Логос
за 1986/1987 година

 

Матей Марко Лука Иоан
5:13-14 7:26-29 3:12-13 3:31-32
11:27-30 12:42-44 9:59-62 14:23-24
27:43-44 15:13-14 14:26-27 16:32-33
Агни йога: $$ 17, 112, 114, 154, 155, 318, 340, 503, 538, 554, 575, 594.

 

Господи,

1. Дай ни сили да Tи служим като синове, свободни от себелюбие;

2. Научи ни да не плачем на гроба на миналото;

3. Пази ни от жестокост предрешена като милосърдие!

 

АМИН

 

Послание на Планетния Логос
за 1985/1986 година

 

Матей Марко Лука Иоан
13:31-35 3:22-26 4:3-13 9:5
17:10-13 7:6-8 11:34-36 13:16-18
27:3-5 11:17-18 23:39-40 18:36-38
Агни йога: $$ 54, 124, 140, 203, 272, 372, 432, 451, 534, 588, 625, 642.

 

Учителю,

1. Научи ни как да освободим пленника у себе си;

2. Подкрепи ни в бдението, та да не пуснем завистника крадеца на радостите, в нашия дом;

3. Набогати сърцето ни с обич, а ръката ни с щедрост!

 

АМИН

 

Послание на Планетния Логос
за 1984/1985 година

 

Матей Марко Лука Иоан
10:16-18 3:28-29 4:17-19 5:30-32
18:7-8 14:6-8 14:10-11 14:16-18
24:35-39 15:9-10 24:30-31 19:2-4
Агни йога: $$ 40, 43, 65, 188, 202, 246, 414, 546, 565, 566, 593, 630.

 

Учителю,

1. В Смирението Си със смирение ни дари;

2. Вложи в сърцето и устата ни Слово, което Буди, Служи и Води;

3. Сили ни дай да изходим Пътя и щит да се самоотбие злото!

 

АМИН

 

Послание на Планетния Логос
за 1983/1984 година

 

Матей Марко Лука Иоан
5:44-45 2:16-17 1:35 8:54
11:27-28 13:11 12:40 18:36
28:5-6 14:8-9 21:33-36 20:11-16
Агни йога: $$ 21, 121, 137, 252, 481, 482, 541, 570, 605.

 

Учителю,

1. Благослови Да Те осветим като живот и опазим като дело;

2. Дай ни сили да понесем бедствието и ни опази от Бедата;

3. Благослови благото потребно за земния живот!

 

АМИН

 

Послание на Планетния Логос
за 1982/1983 година

 

Матей Марко Лука Иоан
10:36-39 3:28-35 5:16 1:9-14
13:10-17 8:11-13 12:2-5 5:16-23
23:1-12 13:10-13 17:22-26 7:14-19
Агни йога: $$ 133, 135, 242, 304, 440, 472, 549, 576, 593.

 

Господи,

1. Храни душата ми с добри дела и благородство;

2. Води духът ми на молитва и смирено служение;

3. Опази ме духом и телом!

 

АМИН

 

Послание на Планетния Логос
за 1981/1982 година

 

Матей Марко Лука Иоан
10:32-36 4:24-35 5:30-33 4:23-27
18:1-3 9:33-37 11:5-9 8:17-20
24:10-13 15:40-42 22:23-27 17:15-19
Агни йога: $$ 43, 198, 231, 291, 341, 374, 456, 472, 538, 543, 569, 605.

 

Господи, Учителю,

1. Прати ни доброта в сърцето, знание в ума – да простим личната и човешка тревога ходили път без Тебе;

2. Прати ни благодатта на Духа Свети – та да не гасне Истината в душата ни;

3. Дай ни сили да живеем без съмнение и без страх в земния си дом!

АМИН

Послание на Планетния Логос

за 1980/1981 година

 

Матей Марко Лука Иоан
20:20-23 5:15-19 1:78-79 7:43-46
24:34-36 9:38-40 7:17-19 12:35-37
27:39-43 13:19-20 15:30-32 18:37-38
Агни йога: $$ 8, 104, 328, 404, 446, 518, 519, 520, 602

 

Дай ни Господи,

1. Ръце чисти да откъсат плода на надеждата и ожънат нивата на изобилието;

2. Сърце, което няма да плаче за обидените, а ще ги води при извора на утехата;

3. На земята мир с правда, хляб без унижение и път без страх!

 

АМИН

 

Послание на Планетния Логос
за 1979/1980 година

 

Матей Марко Лука Иоан
7:15-21 1:21-27 6:19-28 5:17-27
20:10-16 4:14-21 11:16-23 7:14-29
26:59-65 9:38-41 17:1-10 14:10-15
Агни йога: $$ 26, 171, 181, 200, 204, 273, 391, 392, 434, 436, 458, 621

 

Учителю Всемирни!

Господи дай:

1. На Духа ни служение, на Пътя ни връх, на живота ни достойнство;

2. На душата ни светлина, на братството обич, на дните ни знание;

3. На телесния ни храм здраве, в сърцето благодарност за благата и на очите радост за Слънцето, което ни пращаш!

 

АМИН

 

НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993