Зареждам...
брой 3 / 1999

Verba Magistri

Дайте на света Богобъдното изповедание!

В Третото хилядолетие сме!

Една нова духовна песен за Бога – Човек и човека – бог в развитие се пее...

Едно Послание на Богозримо присъствие, което приложната отговорност изведе в: Бях, за да Ме няма!

Време е доктрината на грехопадението да бъде изгорена на кладата на Знанието, защото Правдата в тревога иска, но в отмъщение дава. А на Кръста човечеството срещна и позна Възкресението!

В Третото хилядолетие сме!

Бъдното битие е озаглавено вече: с няма зло, има нееволюирало добро, с нов олтар – Книгата на Живота, и с екзистенцията – да бъдеш, не да имаш.

В Третото хилядолетие сме!

На Децата на Деня е отреден съприсъствен живот и служение в храма на Мъдростта от ден Първи на новото летоброене.

Бог живее, боговете служат, човеците работят!

 

НУР 2021
Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993