Зареждам...
Интервю (3/1999)

 

Господин Толев, на прага на Третото хилядолетие получихме тринадесет основни принципа на Учението на Мъдростта със съответните им нравствени категории и приложна молитвеност. Какво ще е тяхното влияние върху бъдещето?

 

Неизмерима радост е за планетните поселници, че влизат в Третото хилядолетие като живи свидетели на Христовото дело и съзнание за историческо величие. На малко поколения се отрежда тази съдбовност да бъдат деца на милениума.

В деня на Третото хилядолетие аз се обърнах към света с едно послание-предизвикателство да смени светилищата на отживените верски, нравствени, социални и културни доктрини, обезценили свещеността на човека.

Човечеството, уморено в битка със злото, оверижено в първороден грях и братоубийства, в поклонение пред многолики богове, доведе човека – себе си, до духовна криза и цивилизация на ума, затова му е потребна нова духовна вълна, нова йерархия, нови ценности, нова доктрина. Неслучайно Христос рече: Ново вино в стари мехове не се слага! – и стана начало на ново хилядолетие!

Ето защо в лична отговорност пред Децата на Деня от Обществото Път на Мъдростта аз предоставих една нова тринадесетбройна таблица с принципи, нравствени категории и приложна молитвеност. Таблицата е формула на Боготворчество в пътя на Духовната вълна на Мъдростта.

Тя обаче трябва да се осъзнае и усвои в настоящето като битка да се изведе Бога от човека, на когото трябва да предоставим нов олтар – служение на Всемирния.

Всеки принцип или нравствено начало поотделно е култура, т.е. провиденция на Духа, или пък Съдба, която храни с жизненост бъдещето.

Би било безсмислено да се ходи Пътят на Мъдростта без тези формули на Боготворчество – те са енергията на Новата духовна вълна на Мъдростта. Защото човек е едно родено бъдеще.

А за величаво бъдеще е нужно осветено настояще!

 

НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993