Зареждам...
брой 0 / 2000

Проглас

Бях, за да Ме няма!
Няма Ме, защото бях: Възкресението!

Възкресението е най-великото Мирово тайнство, съхранило паметта на Откровението, че човекът е един зрим теогон.

Следгробната властност на Христос го освети като верова доктрина и реална даденост. Роди дързост и смирение, преобрази живота на човечеството и изведе нови добродетели – любов и жертва, свобода от смърт и безнадеждност. Затова в Новозаветието четем: О, смърт, къде е жилото ти?

Трагично е, че Христовите последователи изживяват Възкресението като връх на идеята за страданието, изкуплението и спасението, а не като победа на Духа над материята; не като изведена божественост до Втората ипостас в Единосъщието!

Богохулник и Син Божий! Ново служение, нов храм!

Възкресението в Духовната вълна на Мъдростта е надгробната властност на човека!

Само човекът е свещен...

 

НУР 2021
Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993