Зареждам...
Възкресението на България

Възкресението на България

Разговор с автора на списанието г-н Ваклуш Толев

 

Г-н Толев, когато се говори за възкресението на един народ, се разбира възземане, преди всичко духовно. Ако нашето Възраждане е едно осъществено възкресение с идея за свобода, то за какво трябва да възкръсне днес България?

 

Възкресението не е само духовно възземане – Възкресението и като реалност, и като символ, и като мистика е цялостен феномен. Затова платформата на нашето Възраждане прокламира идея за възкресяване на поробено отечество като институция с всички необходимости за исторически живот.

За какво трябва да възкръсне днес България? Да потвърди своето избраничество, като даде на света едно ново духовно, социално и културно Учение. За съжаление тя води битка за демокрация... Не е важна демокрацията, а свободата!

 

Коя е подквасата за възкресението на българите?

 

България беше освободена без да получи свобода. Следователно ферментът е нова идея, нова идеология, а не подражателства.

 

Кое остана непомрачено в душевността на българина, за да имаме основание да кажем, че ще направи възкресение?

 

Душевността на българина е уморена и обременена от колективно съзнание, т.е. робства и социализъм. Недосегната остана обаче идеята му за провиденция, а именно – държава и земя. Това е, което ще възкръсва!

 

Казвате, че Христос с Възкресението Си демонстрира победа на Духа над материята. Как българският национален дух ще надмогне трудностите на битието, за да твори?

 

Дълбокият смисъл на Възкресението е, че то е Мирово тайнство, което съхранява паметта на Откровенията. Нашият национален дух извежда битието на българина в приложна реализация – надмога над трудностите и изграждане храма на Мъдростта с парадигмата: Няма зло, има нееволюирало добро!

 

Защо твърдите, че българите се изживяват в целостта на историческата далновидност като един избран народ?

 

Така е, защото тяхното божество Танг Ра беше мирово съзнание – Небе и Слънце – еднолично, неродено от земната утроба, нито оплодено от небесни духове. Танг Ра няма баща и майка, няма ангели и сатани. Затова неговата осезаемост е историческата даденост, в която се изживява българинът, покровителстван от висшата му енергия, наречена оренда, съхранявана в главата на кахана и опашката на коня. Тази динамика на времето, съчетана с водаческата воля, го събуди в отговорност на избран народ.

 

Пенчо Славейков писа: „Бог и България – единство в двойна плът!“ Какво е предназначението на България?

 

Едва ли някой би могъл да формулира по същностно, по екзистенциално пътя и предназначението на България така, както Пенчо Славейков го казва. Той улеснява усвояването на нашата мисъл, че България ще даде едно ново Учение. Тази божествена плът на нашата земя ражда дързостта на прозрението, че човекът е един зрим теогон.

 

Молим Ви, пожелайте нещо на българския народ!

 

За нея, за България, и за българския народ има само едно пожелание: Осъществи се, Родино, в своето предназначение; а ти, българино, изживей се в Служение!

 

Редакция сп. НУР

 

НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993