Зареждам...
Из книгата Мъдростта в скрижали

Из книгата Мъдростта в скрижали

(подготвяна за печат)

 

 • Само Животът е непобедим, другото са сенки на отживени актуалности – Бог живее, ние съществуваме!
 • В Алтер егото намираме единството, в егото – хода на йерархията, а йерархията е Път към Отца!
 • Духовните вълни са служители в йерархията на човека до Бога – те са степени в усвояването на Бога!
 • Пестете енергията, не времето: времето е наше измерение, енергията – трансформирана божественост!
 • Човекът като Богозримост в еволюцията не може да отрече материята, а трябва да я одухотвори!
 • Богоосезаемостта е еволюция, която води Сина Човечески до Сина Божий – човекът е клетка от Универса!
 • Човекът е Богоизбрано богопослание – той е оръдие на Космичността и самоуправляваща се духовност!
 • Синовността е живяно човечество и въплътена Божественост – само свободният е Единство с Бога!
 • Служението е космичният израз на усвоената Божественост – целта ограничава, служението разгръща!
 • Бог чрез естеството Си ни учи, а чрез откровението ни дава тайните Си – откровението е духовно прозрение!
 • Културата одухотворява историческия момент, тя не е рефлекс на мисленето, а душевно развитие!
 • Историята не се пише от факти, тя се ражда от предназначението, материализиращо духовна субстанция!
 • Живейте не с ехото, а с гласа на Съдбата – Съдба без мъдрост, воля и жертва няма!

 

НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993