Зареждам...
брой 2 / 2003

Проглас

Човекът – бъдещ Бог и бъдеща Вселена!

Кръст на отговорност е Пътят на човека бог в развитие от Самокръщението до Съсътворителството! Това е нова идея! Идея, която „краде“ бъдеще – освобождава затворения от гробницата.

Тайната на смъртта, носителка на безсмъртието, е не само преселяването. В този смисъл Самокръщението е тайнство за Богоживот!

Само чрез тайнството Самокръщение ние можем да разберем изворното начало на творчеството в Хаоса и как се изкупва мировото страдание!

Самокръщението е воля за Единосъщие, което те прави съпричастен в Сътворение и бъдно Съсътворителство. Затова Христос ще каже: Преди да бъде Авраам, бях Аз! и ще добави: Аз и Отец едно сме!, т.е. дава свобода от догма и скепсис.

Това вече е нова култура. Можем ли да оставим Твореца в гроб?! Единосъщието е твоето чакано утре!

Предназначеният като Единосъщ няма страх да носи отговорност за Съсътворителя!

НУР 2021
Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993