Зареждам...
Среща на Ваклуш Толев с Майкъл Кремо (2/2003)

Среща на Ваклуш Толев с Майкъл Кремо

 

Ваклуш Толев: Радвам се! Радостта е усмивка на Мъдростта, г-н Кремо!

Да позволим на Вас, нашия събожник, да бъде от сърце приет в една земя, наречена България, и в едно Общество – Път на Мъдростта. Земя, която е определена да даде едно ново духовно Учение на света за един живот, в който човекът трябва да бъде осъществим бог на битието на своя Сътворител.

Добре дошли, welcome! Позволете ни да изживеем радостта на взаимността, в която ни гостувате. Както е казал Кришна, не бива да скърбим, нито да се радваме пред онова, което животът ни поставя и което другата страница на живота ни поднася. Добре дошли, събожнико, Майкъл Кремо!

Майкъл Кремо: Много благодаря! Благодаря Ви за топлото посрещане! И аз бих искал да благодаря на Вашите последователи, на хората, които организират всичко, за организацията на многото неща около пристигането ми тук. Аз съм много благодарен за това!

Ваклуш Толев: Те имат една вложена отговорност. При това те изповядат една доктрина, която ще имам радостта да ви поднеса – Доктрината Път на Мъдростта, която е част от Мировата йерархия; йерархията на Духовните вълни – от Сътворението, през Митологията (митологичните съзнания), Правдата и Любовта; Мъдростта, която е гостенка сега; Истината и Свободата, в чиито глъбини се живее в Бога и човекът е станал Богоосезаема необходимост. Това е йерархията на Духовните вълни от първата до седмата, така както са седем чепа в тоягата на покровителя на Кришна.

Това представяне на йерархията на Духовните вълни започва с надслов: Бог не се доказва, Бог се живее! Имаме радостта, г-н Кремо, да Ви бъде поднесено.

Майкъл Кремо: Благодаря! Много добре, много ми харесва. Аз прочетох за Седемте вълни. Ще прочета в детайли по-късно. Много прилича на идеите, които ние имаме в нашето Общество за Кришна съзнание, и е много близко до това, за което аз говоря. Но ще прочета всичко в детайли по-късно.

Ваклуш Толев: Тази идея за йерархия на Духовните вълни освобождава човечеството в приемане от насилие на нови Духовни вълни. От насилие! Позволете ми от втория том – „Езотерични школи и мистични учения“ на моята „История и теория на Мировите учения“, да ви подаря първа част, в която се разглежда Кришна и Кришнизъм, Хермес и Херметизъм, Орфей и Орфеизъм, Питагор и Питагоризъм, както и Кабалата на еврейството:

Това е дар на събожника Майкъл Кремо, с пожелание да срещне Божията човечност с Човешката божественост!

Авторът

Заповядайте!

Майкъл Кремо (прочита заглавието на книгата на български език): Изучавам руски език.

Ваклуш Толев: Обществото Път на Мъдростта има своя реален и символен знак. Това е горната част на Христовия кръст, където Дух и материя се срещат и Духът побеждава материята. Този триъгълник от горната част на кръста със змията е символният знак на Общество Път на Мъдростта. Ето на английски текста, който го има в списание „Нур“. Имайте добрината да го носите като наша даденост. Честито!

Майкъл Кремо: Много благодаря!

Ваклуш Толев (подарява списание „Нур“ на придружителя на Майкъл Кремо): Г-н Генов, списание „Нур“ подарявам на Вас, защото то е програма и вътре съм Ви написал: Пътят е един, улиците са много. Пътят наистина е един! Премного улици има... Не бива да губим съзнанието, трябва да се владеем, защото Доктрината за прераждането не прощава!

Майкъл Кремо (подарява съавторската си книга „Тайната история на човешката цивилизация“):

„На г-н Ваклуш Толев. Моля приемете моите най-добри пожелания с тази книга, която установява необходимостта за ново духовно обяснение на човешкия произход и целта на човешкия живот в такъв вид, в какъвто Вие също така давате.

Майкъл Кремо,

31.05.2003г., Пловдив“

Ваклуш Толев: С благодарности...! Довиждане, аз не се сбогувам!

НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993