Зареждам...
брой 4 / 2003

Проглас

Не търсете спомен за човека!

Трябва да се разделим с човека – за да се срещнем с Бога! На човека могат да се приписват Божии качества – Божията човечност, но на Бога не могат да се приписват човешките недостатъци. Той не прави потопи от недоволство и отмъщение, нито разкаяние, а да раздели от минало и да срещне с нов човешки род.

В природата големият закон на еволюцията е безжалието: смърт, заради безсмъртие; гроб, заради Възкресение. Но човечеството не можа да разбере тайнствата, затова остана при явленията.

Тезата раздялата като среща е характеристика на Знанието в Учението Път на Мъдростта срещу отдавна потъналата в мъгла култура на Добродетелта. Затова никой не знаеше кога да направи раздяла и с кого да се срещне. Това роди ужасът на митологичните безсмъртни богове, защото нямаха живяна смърт.

Раздялата като среща е най-мистериалният акт на тайнството Огън – Фениксът.

Небето и земята са разделени (Дух и материя), за да се срещнат у човека бог в развитие!

НУР 2021
Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993