Зареждам...
Послеслов (4/2003)

Послеслов

Не се опитвайте с мисълта си да решавате Учението!

Скъпи Деца на Деня, тук непременно се говори и винаги се е говорило: Учителят, Учителят, Учителят... На някои им дотяга и почват да казват, че нямат Учител. Но не е важно дали ще кажете има ли или няма Учител – вие не може да не признаете, че получихте нещо изключително същностно, което е една, бих казал, страшна схема! От нея може да направите не само огледало, а извор на вечни води.

С Легендата[1] и с този Обзор на Посланията ви се дава нещо, което не може да бъде оспорено. Тогава бихте познали какви празни дърдорковци са ония, които ви сеят лъжливо жито. Вие имате тази пълна радост – да разберете самото Учение, което наистина го няма в света: сега го пипнахте, видяхте, чухте го; сега го имате в собствената си душевност. И не се опитвайте с мисълта си да го решавате!

Има ли някой, който може да седне да напише тези неща?! И то една Молитва на Мъдростта (написана преди малко повече от половин век)! Нито съм бил в Индия, нито до мен е имало някой. Напишете тази Молитва, която е самата същност на Учението... Там още тогава е казано: Научи ни!, а не „Дай ни добродетели“.

Днес вие получихте нещо, което може да сложи мир в душите ви и да даде енергия на пътя ви. Да се простите с илюзията на интригите. Не ми трябва, казано откровено, признанието – не съм дошъл за признание, но не мога да позволя някой да разрушава това, което е Път! Легендата ви показва нещо изумително. Няма да намерите в световната култура идеята за Божията човечност и Човешката божественост, и то във всичката тази пълнота – с крилете на Дедал, а не със стремежите на сина му Икар, който поиска да отиде на Слънцето. Баща му каза – не, но синът загина – защото не познава Огъня! Дори не послуша баща си...

А сега идва този преглед, който е наистина изумителна схема. Учението, докато не е дадено, не може да бъде сложено в схеми, не може да бъде сложено в методики, с които се ласкае ученият. Говореха, че нямало методика... Е, когато получихте Учението, когато то е живо, даде ви се сега методиката. Направете методика; направете го! Ето ви прегледа, ето ви интерпретациите, ето ви енергиите!

Вие ще си отидете с най-безценното – ще си отидете с Учение за Мъдростта, а това ви е достатъчно. Размисляйте! С това ще си отидете от този Събор наистина юбилеен, защото 13 е числото ми – и Змията слага в единицата своя Огън!

 

13-ти Събор на ОПМ, 04.08.2003 г. - Родопа планина, местност Студенец, ПБ „Строител“

 

[1] Нур 3/03, Легенда за Божията човечност и Човешката божественост, с.18.

НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993