Зареждам...
1-ви Събор II цикъл Поздравление в Дома на Мъдростта (3/2004)

1-ви Събор II цикъл
Поздравление в Дома на Мъдростта

Домът на Мъдростта е идея на бъдещето!

Скъпи Деца на Деня! Проблемът не е само в разменянето на утвърдени достойнства, защото свидетелство за величието е това, което брани достойнството. А Децата на Деня, в своята отговорност за изпълнен дълг, е да бъдат съ-Сътворители, за да могат Битието, което е отредено в Посланието, да утвърдят – да бъде изпълнено; да защитят една даденост, която имат – дадеността да направят приложно Учението Път на Мъдростта. То има своето знамение – това е голямата идея, че е извикана отново в културата на човечеството Змията, която каза, че има зло и добро.

  • Учението Път на Мъдростта за втори път извика Змията, за да каже на човечеството, че няма зло, има нееволюирало добро!

Това е потвърдено в тезата, че човекът е един бог в развитие. Няма зло, има нееволюирало добро е акумулирало цялата енергия на Мъдростта. С това ние слагаме на добродетелите музейна значимост. Те могат да бъдат експонати. Защото не може бронираната жилетка на рицарите да я носите в съвремието, когато е възможно да се бронирате с мисъл-форми. Това, което добродетелите в изживените времена са оставили, нека си отиде в музеите; нека бъдат ценности, нека се показва какво е минал човекът в еволюцията, но не може с тях да правите бъдеще. Това е силата на Учението Път на Мъдростта. Знаещият е повече от безгрешния! Така е, но трябва ли да търсим грешни, та да ги направим знаещи? Не, по принцип аз не признавам грешник – има нееволюирали, нееволюирало добро – много голяма тайна е това!

Тези неща вече трябва да бъдат, така да се каже, трапезен хляб. А човекът бог в развитие даде образеца да се срещнат в родословието на Адама черепът и Кръстът. Адам наистина е един еволюиращ бог, защото неговият потомък направи Самокръщение и отиде в Единосъщие. Когато направите Единосъщието, вие сте вече Съсътворители.

Отговорност на служение без Себе си – това е поведението, което трябва да има Домът на Мъдростта! Изключително съм радостен, че навреме можахме да искаме, а разбира се и с благоволението на щедрата ръка на незнайни и знайни се утвърди този Дом. Чак сега можете да познаете колко благодатен е той, колко съхранителен е и какво богатство ще остави на света.

Дом на Мъдростта... Това е нещо, което трудно човек може да си го представи, когато няма Мирово съзнание за бъдеще, а има само будност за едно живеене в настоящето. А ние в Послание на Битието казахме: Дай ми свобода от минало! Така че Домът на Мъдростта е идея на бъдещето и Децата на Деня най-добре могат да определят нейната стойност.

Идеята да имате Дом на Мъдростта! Децата на Деня са, които ще я осветят, които трябва да я обранят, да я защитят, да я напълнят с богатството на плода на Учението. Затова – благословени и на добър път! Отреди ви се Път, за да имате Живот!

Честито голямата ви радост!

 

31.07.2004 г., Пловдив, Дом на Мъдростта

НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993