Зареждам...
брой 3 / 2005

Проглас

Учителството – оазисът на живата вода!

Учителството е Конституция за отговорност и поведение!

В Конституцията на Българското княжество – 1879 г., има чл. 61, ал. 2, която гласи:

„Всякой роб, от какъвто и пол, вяра и народност да бъде, свободен става, щом стъпи на Българска територия.“

Това е вече Конституция на битието, това е вече светилище, идея за бъдеще! Затова наричам България – школа за предназначение за среща между Божията човечност и Човешката Божественост, а Учителството – история без автори.

Иницираният е отговорност, обучаващият се – поведение! Отговорност е Учителят да остави Път, да освети жертва, да направи Самокръщение и Единосъщие; а поведението се себеобрича на свобода от минало и приложно служение без Себе си. Свобода от минало – Пътят на посветените! Всичко ново творя, рече Христос.

Хилядолетията са оставяли свещени образци, но еволюцията и сакралните революции са ни дали Бог за свобода от богове.

Достойнство е Учителите не само да се Самокръщават, но и да се самоосвобождават в протяжността на времето в името на сакралната революция човекът бог в развитие.

Спирайте само пред оазиса на живата вода, където спряха тримата мъдреци!

НУР 2021
Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993