Зареждам...
брой 2 / 2006

Проглас

Смирението е посвещение с миром!

Унижението не е смирение – затова Стената на плача не е направила юдейския народ смирен;

Жертвата не е смирение – щом с нея изкупвате грях;

Бедността не е смирение – щом с нея скривате немощ!

Смирението е култура, надмогнала и унижението, и жертвата, и бедността на духовната немощ. Прозрете, че смирението е духовна култура, а не обредна добродетел или институционна потреба!

То, смирението, като култура на Мъдростта, е, че:

Човекът е бог в развитие;

Смъртта е жертва за Знание;

Възкресението е себеобожествяване!

Ако Възкресението не крие безсмъртието, то тогава смирението щеше да бъде гробникът!

Само смирението може да приеме и оцени раздялата с миналото като харта на бъдещето, т.е. на събожника!

НУР 2021
Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993