Зареждам...
Интервю с Ваклуш Толев (2/2006)

Интервю с Ваклуш Толев

 

Г-н Толев, каква е разликата между Планетен Логос и Мирово Съзнание?

Логосът е човек – утробен бог, т.е. Син Божий в йерархията на боговете в Доктрината на Духовните вълни. Логосите са планетни богове, но не още Бог Отец. Те носят само проницание от Мировото Съзнание, но не са целостта на Абсолюта.

Логосите според степента на посвещението си дават еволюционни пророчества и откровения; и започнали още от тотема, стават Съсътворители.

Затова не може отделната религия или идеология да дава оценки на Планетната Съвест!

 

Защо Посланията са от Планетния Логос, а не от Отца?

Защото Отец е върховната планетна степен, а не Син Божий, Който според догматиката е роден. Отец е нероден, т.е. свободен е от еволюционната йерархия (според Доктрината на Духовните вълни); Той е в безпланетна гравитация.

Посланията трябва да сътрудничат на еволюционния казус, да изграждат богове от планетните поселници.

 

Каква ще бъде ролята на Посланията за усвояване от човечеството на Учението Път на Мъдростта?

Учението на Мъдростта дава на Адамовото поколение свобода от карма, че `яде плода на знанието. Затова Учението Път на Мъдростта казва: Знаещият е повече от безгрешния! И тъй – усвоеното знание на Мъдростта носи безсмъртие. То е свобода от вековно невежество!

Посланията ще сменят древните посвещения!

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993