Зареждам...
Смирението в Скрижалите на Мъдростта (2/2006)

Смирението
в Скрижалите на Мъдростта

 

1. Смирението е израз на Всемирната жизненост, то е цялост.

2. Смирението няма образ – не е икона – то не се рисува.

3. Смирението е култура – не добродетел, а духовност.

4. Смирението е висша психична сила – лична изповед на божественост.

5. Смирението възвисява – то е енергията, която понася безболезнено тежестта на земното притегляне.

6. Смирението е израз на метафизиката на смъртта – смирението на човека е величието на Духа му.

7. Приносът на Твореца в идеята на смирението е Себеотрицанието Му в човека и жертвата чрез Неговите избраници!

8. Колкото повече знаем за Бога, толкова по-смирени ставаме – не защото сме нищо, а защото сме всичко чрез Нищото.

9. Мъченичеството не е смирение – мъченичеството е насилие, смирението е одухотворяване.

10. Смирението не е примирение – примирението е страх, то е ограничено поведение, а смирението е доблест, то е свобода.

11. Покорството не е смирение – покорството е робство, а смирението е вътрешно послушание и себежертва.

12. Смирението не е унижение, нито скромност – то е достойнство и дързост.

13. Дори и неудовлетворен, смиреният признава отсъдата на съдбата за справедлива.

14. Само смирението не е обидило съдбата и Господа!

15. Смирението е посвещение – идея за Единство.

16. Смирението носи един основен белег – Всемирна отговорност.

17. Смирението е по-властно от волята – то е прозрение за служение без Себе си.

18. Смирението е огледалност да видим в другия себе си – то е победа над себичността.

19. Смирението е ръката, която отмята страниците на Книгата на Живота – величие на Знанието, което побеждава света.

20. Битието на смирения е безсмъртието – само смирението може да роди Възкресение.

21. Смирението е път за Единосъщие, то е живот в Бога!

НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993