Зареждам...
брой 2 / 2007

Проглас

Прогласът е Азовата вибрация на списание „Нур“!

Развитието е събудено прозрение, кръвообръщение за Път, а спасението е молитвен пристан. Но и двете са временна утеха в идеята за предназначението. Защото, ако развитието не стане осъществена Божественост, то никога спасението няма да ви направи Съсътворители!

Тази ваша необходимост е Единосъщието ви!

Не е риторичен въпросът, че нито умирането, нито безсмъртието са опровергани. Бог търси човека в Себе Си, а човек – Бог в Себе си! Това е служението без Себе си, защото двамата са Себе Си!

Развитието е отречена статика на Сътворението. Сътворението е полярно – Дух и материя, само Мъдростта не е полярна! А списанието е свобода от натрапени богове, от които Учението „Път на Мъдростта“ може да ви избави – да не стоите вечно маловръстни, т.е. първородни грешници в услуга на институции!

Да се кланяш е минало;

Да жертваш е изживяно;

Да властваш над човешката си власт е Мъдрост!

И тогава човек ще каже не Прости ми!, а Научи ме!

Всички отиваха да съблазнят Пенелопа, но никой не можа да владее лъка на господаря – Властта!

Има развитие! И само Всемирният Месия е мисия в историята на Духовните вълни и осмисля развитието!

Реката на развитието е дело на Божията човечност и Човешката божественост!

НУР 2021
Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993