Зареждам...
Интервю с Ваклуш Толев (2/2007)

Интервю
с Ваклуш Толев

 

Г-н Толев, на миналогодишния Събор сменихте текст от Молитвата на Мъдростта. Коя е духовната тайна на новия изказ: „със събожническо служение към всичко“?

Съборите, както знаете, са не само духовно сродяване, а и социална взаимност за надмогване на кармична несъвместимост, което най-добре се извършва чрез молитва. Затова коригирах Молитвата на Мъдростта!

Новата формула за събожника е, че сме идея на Сътворителя си, а не на раждането. Това обуславя тезата ни, че човекът е съ-Сътворител, т.е. носи дълг на служение към всичко, а не само към брат и сестра.

Има един факт, че богинята на Мъдростта е родена от главата на Бащата бог – тя няма пъпна връв. Затова нарекох Учението „Път на Мъдростта“!

 

Децата на Деня на тазгодишния Събор коя страница от Книгата на Живота да отлистят?

Тазгодишният Събор ще пише страницата на бъднината от Книгата на Живота – служение без Себе си!

Има сила, която ви обучава – това е енергия на еволюцията;

Има сила, която ви посвещава – това е дълг на смирението;

Има сила, която ви жертва – това е служение без Себе си!

Защото човекът живее с отходно минало и родена бъднина!

 

Каква да бъде стратегията на бъдещите Събори на Общество Път на Мъдростта?

Най-важната стратегия – поносимостта да ограничава неограничимото без принижение, т.е. – отговорност! Но аз не мога да жертвам Пътя си, заради грижата! Защото грижата е карма!

НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993