Зареждам...
брой 1 / 2008

Проглас

Пътят на Себевластието е служение без Себе си!

Човекът бог в развитие е вече служение без Себе си! Когато се освободите от Себе си, виждате, че не сте грешници, а обвинени от отходени богове.

Боговете правеха само своите синове богове, но не и човека – събожник. А човек без божественост е истукан!

Йерархията за признание на нови богове е духовната потреба да бъдеш – да бъдеш събожник, а не да имаш – да имаш страх Божий! Единствен, който има право на богове, е човекът; и единствен, който погребва боговете, е човекът!

Адам трябваше да прави еволюция, за да има себе си, което сега трябва да пожертва в служение без Себе си – за да изведе Диханието (Кундалини), което никога не умира!

Древността каза:

Познай себе си и ще познаеш боговете!

Мъдростта казва:

Служение без Себе си! – без богове, но да познаеш, че ти си бог в развитие!

НУР 2021
Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993