Зареждам...
СЪДЪРЖАНИЕ (2/2008)

СЪДЪРЖАНИЕ

Axis Libri 

Проглас 

5-ти Събор, II цикъл Събори. Химн на Благодарността. Програма  

Интервю 

Посланията на Планетния Логос и Седемте Лъча на еволюцията  

Зримият теогон – Реалност и Мирова даденост 

Националните водещи – Необходимост и отговорност 

Духовните дарове на България. Тангризъм – Предхристиянският монотеизъм в българските земи  

Интервю за празника на апостолите Петър и Павел 

 

В следващи броеве

Покръстването

Химн на Благодарността

 

Издава: © Сдружение "Общество Път на Мъдростта"

Адрес: гр. София 1784, жк "Младост-1", бл. 64, ап. 137, e-mail: wisdom@vaklush.org

Адрес на редакцията: 4004 Пловдив, ул."Бр. Шкорпил" №1, тел. 032/ 694 188, Кирил Хр. Коликов

www.vaklush.org

 

CONTENTS

Interview 

Axis Libri 

The Messages of the Planetary Logos and the Seven Rays of Evolution 

Verba Magistri 

The Visible Theogon – Reality and Universal Gift 

The National School Representatives – Necessity and Responsibility 

Tangrism (Teaching about Tang Ra) – The pre-Christian Monotheism in Bulgarian Lands (II part) 

Interview about St. Peter and Paul's Day 

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993