Зареждам...
брой 3 / 2008

Проглас

Просякът е обида за щедростта!

Духовният израз на щедростта е образът на Благодарността! Неговата първа осезаемост е Дървото на Знанието, което е посочило Пътя към Дървото на Живота, чийто плод ви прави единосъщи със Сътворителя.

Това е Химнът на благодарността – дължима отговорност, наречена битие. Път на осъществяване на Духовните вълни в тяхната плодност. Затова казвам, че човек не е даденост, а постижимост! Защото личното му Дихание определя като поведение фатума му в битието на планетата.

Химнът на благодарността е дължима дан на богове и човеци към Сътворителя – дан припозната от Мъдростта. И няма по-голяма обида за човека бог в развитие да изповяда Бог на жестокостта. Защото Бог е най-търсената необходимост – чрез Него човек се осъществява в своето събожничество и ражда Химна на благодарността!

Събожникът трябва да изпее Химна на благодарността – като Себетворец и съ-Сътворител!

НУР 2021
Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993