Зареждам...
Приветствие в Дома на Мъдростта (3/2008)

Приветствие в Дома на Мъдростта

Човекът не е даденост, той е постижимост!

Скъпи Деца на Деня, честито ви големия празник! Фактически ви честитя самите вас – че се осъществявате в предназначението си!

Няма по-добър Път от този, когато от лъва, където е била волята на бъдещето, през телето, където са отработвани добродетелите, след това през човека, на когото е казано: Аз и Отец сме едно!, да стигнем до орела – до онова, което у нас е вечното. Това е Пътят на Сътворението в идеята на Съсътворители!

Няма по-славно нещо от това, което в едно Послание казах: Бях, за да Ме няма, няма Ме, защото бях – Възкресението! Сега може вече да се каже: ...изходено Възкресение! И често повтарям: Възкресението не е белег само на Христос – преди Него има много възкресения. Големият белег на Христос е царство Небесно – а не адово! Затова и Орфей слиза в ада, за да изведе Евридика, т.е. своята духовна любов, но с една ясна словесност: Не се обръщай назад! Когато искаш да излезеш на Път, не се обръщай към тревясалата пътека на миналото! И затова съм казал: Свобода от минало!

Всичко може да намерите в Учението на Мъдростта, когато сте пътник. И не се тревожете, че крадат от Мъдростта. Бъдете Път! Ще намерите пирамидите, ще намерите Олимп, ще намерите катедралите, но онова, което трябва вие да оставите – вашата бъднина, е Път на Мъдростта.

Благодаря на дързостта ви! Само Децата на Мъдростта минаха мостника между добродетелите и светлината на Знанието. Бъдете благословени в своята предназначеност, защото наистина вие минахте този мостник. Благодаря ви, че сте тук , а отплатата ще я търсите от предназначението си и направената жертва на бъднината, която носите. Аз още преди да ви видя и събера казвах: Удобството на лудия! Много е трудно да се твърди, че всичко нормално е достатъчно високо. Ако беше така, нямаше да има нужда от планини и от върхове – щеше да има само полета. На полетата е нужен жътварят, но на върха е нужно знамето, за да го изкачат и други!

Голяма благодат е някой без очила да знае да чете истини. Защото, когато очилата наедрят истините, те стават това, което прави политиката. Духът не прави политика, той осъществява! Човекът не е даденост, а постижимост! Това трябва да разберете – човекът е постижимост! Не е онова, което е казано: Взе пръст и вода и направи... Не, след това е конфликтът между Господа и човека. Значи наистина е постижимост!

И трогателни са поведението и отговорността в изпълнение, което върши Домът. Знаете, че още в първите години на учредяването му сложихме печата, че това е Дом на Мъдростта. Безспорно не е политически клуб. Домът на Мъдростта не е и пантеон. Дом на Мъдростта! Това трябва много отчетливо да го кажете на хората. Той ражда сам по себе си задължения, които Децата на Деня трябва да осъществяват.

  • Мъдростта не е поведение, тя е себежертва!

Ако някой не може да направи себежертва, той си играе още с детските си играчки.

Децата на Деня надкрачиха времето на тотемното божество и на оня брат на дуалистичното божество с един само израз: Няма зло, има нееволюирало добро! Аз не признавам сатани! Това е внушение на институти, които чрез сатани, дяволи и ангели правят поведението на човека грешно. И виждате, че няма по-кавгаджийски бог от юдейския. Бог обаче не може да се занимава с това, което му приписват свещените книги. Всъщност човекът е изграждал себе си, извеждал е Бога според своите потреби. И това е светостта му, това е и дързостта на Иисуса да рече: Аз и Отец сме едно!

Защитете този Един, Който е единство! Другото е пътеки. Но такава е психологията на онова, което много често наричат стадно.

Домът на Мъдростта е индивидуалност и искам да сложите своя лик. Това е определението, че сте Деца на Деня! Защото нощта ще избяга пред събудената божественост на човека.

Вие сте най-безспорният свидетел, че богинята на Мъдростта е тук, че зримият теогон в лицето на Децата на Деня е тук в потреба на служение и път на събожничество.

И посвещението ми в почетната книга на Дома на Мъдростта е:

 

Благословен Дом на Мъдростта в служение на
Сътворителя и Неговите Деца на Деня!

Отдайте своя Химн на благодарност
на Неговите Деца на Деня!

На Път сме, Деца на Служението!

Амин!

 

Да не ви стигнат листите на бъднината за благослова!

 

26.07.2008 г., Пловдив, Дом на Мъдростта

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993