Зареждам...
31 юли – Ден на събожника (1/2009)

31 юли – Ден на събожника

Събожник е новото име на човека бог в развитие!

 

 • Събожникът е същност от Същността!
 • Събожникът е единство – съ-плът и съ-Дихание, родени из благодатта на Сътворителя.
 • Събожник е първият свидетел на пра-Божествеността ни.
 • Всеки човек е същност от Бога – затова е не събожественик, а събожник.
 • Признанието на събожника е признание на Първородителя.
 • Събожникът е вътрешният лик на Бога.
 • Събожникът е Бог, Когото търсим в себе си, изведен в лицето на другия!
 • Събожник е себесъзнание, че изграждаш Бога в себе си и че Той в даден момент ще се Себеиска!
 • Събожникът е защита на Човешката божественост чрез Божията човечност.
 • Събожничеството е сътрудничество не като качество, а като същност.
 • Събожничеството не е морална идея, а култура – моралът еволюира, събожникът се осъществява.
 • Валентността събожник вгръща човечеството в единство.
 • Събожник не е символ, а духовна отговорност – събожничеството е прицел на общност и Път.
 • Събожникът е духовният и социалният стълб в храма на Мъдростта!
 • Събожникът е сакрална революция!
 • Събожникът е изведена Богоподобност – освободената свещеност.
 • Събожникът има само един дълг: Служение без Себе си.
 • Събожникът е бъдната Мирова присъственост човекът бог в развитие.
 • Събожникът е търсената вродена потреба за Единосъщие.
 • Връхната дреха на Сътворителя е събожникът.
 • Събожникът е себе-Творец и съ-Сътворител!
Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021