Зареждам...
8 април – Ден на Възкресението (1/2009)

8 април – Ден на Възкресението

Възкресението е духовното име на земната еволюция!

 • Възкресението е Мирова мистерия – възкръсва Всемирната воля в човека!
 • Възкресението е Всемирна жертва и първият знак на Вечността.
 • Възкресението е плод от Дървото на Живота.
 • Възкресението е опорната точка на човека, че Животът е непобедим.
 • Възкресението е йерархия на човека за цялостен живот в Космичността.
 • Възкресението не е съчувствие към човека, а идея за живот в Бога.
 • С Възкресението не свършва животът в Бога!
 • Живеем не за смъртта, а заради Възкресението – то е овладяване на света!
 • Възкресението е актът на смъртта в осъществяване на безсмъртието.
 • Възкресението е победата на Човека над човека – то е вложената възможност за събиране и пръскане на материята.
 • Трябва не само да празнуваме Възкресението, а и да поискаме да възкръсваме – то е не велик ден, а велико живеене.
 • Възкресението е новата психология на света – възкръсването обезмисля жестокостта.
 • Куполът в храма на богознанието е Възкресението.
 • Възкресението съхранява паметта на Откровението!
 • Тайната на Възкресението не е в отвалянето камъка на Гробницата, а в пътуването до Отца!
 • Възкресението е помирение между Дух и Материя.
 • Одухотворяването води до Възкресението, а Възкресението – до обезземяване.
 • Възкресението е и надгробна, и следгробна властност.
 • Възкресението е свобода за битие в Небесата.
 • Възкресението е подготовка за Синовността – изживяно Човечество и въплътена Божественост.
 • Бях, за да Ме няма! Няма Ме, защото бях – Възкресението!
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993