Зареждам...
Мъдростта в скрижали Глава I, Тема 1.1 Абсолют (2/2009)

Мъдростта в скрижали

Глава I, Тема 1.1

Абсолют

 

„МЪДРОСТТА В СКРИЖАЛИ“ е молитвен шепот и грохот на океански вълнолом, неизмерими дълбини и неовладени върхове, имена на културни феномени и откровения в еднословен израз!

Светът има много очи, но зрящо е само окото на Бога и Човека.

Животът като поведение се учи, като философия се обяснява, като религия ражда култура, като воля еволюира, като йерархия обожествява!

Тя – „Мъдростта в скрижали“, не може дори да се нарече книга, тя е Мироздание: Дух и Материя, Бог и Човек, Огън и Път, Единство и Раздвоение.

Еднословният феномен, наричан афоризъм, сентенция или мисъл, е крилатата птица на Посветения, освободил се от бедните скърби на земното жителство.

С нетревожна безучастност „Мъдростта в скрижали“ ще отвърне на съпоставки и завист човешка – иначе тя няма да е Мъдрост.

Тя, „Мъдростта в скрижали“, е тревога – свобода от страх и надмога над идеята зло. Нека опитаме да бъдем тревожни!

Човекът е Богоосезаема необходимост!


Абсолют

1. Абсолютът Самият за Себе Си е Причина!

2. Абсолютът не може да бъде Нещо, Той атрибути няма.

3. Абсолютът не може да бъде легитимиран.

4. Само Абсолютът не може да бъде констатиран.

5. Най-великото качество на Абсолюта е, че няма качества.

6. Каквито и характеристики да даваме на Абсолюта, ще Го умалим.

7. Абсолютът не може да има измерение – Той е цялостен.

8. Нищо не може да се прибави към Абсолюта, нито да се вземе от Него.

9. Абсолютът не може да има развитие!

10. С Нощта на Брама динамичността не свършва – няма покой, има промяна на състояния!

11. Абсолютът не се унищожава в Себе Си, но Той не може да бъде усвояван в Самия Себе Си.

12. Самозатвореното Цяло без демонстрация не може да създаде развитие.

13. Промисълът е съзнателният живот на Абсолюта.

14. Безпричинният създава причинния живот.

15. Абсолютът е Мировата същност, която излъчва енергия.

16. Енергията на Абсолюта прави Боговете.

17. Сътворението носи енергията на Абсолюта.

18. Абсолютът дава светоусета на Сътворителя и волята на Сътвореното!

19. Абсолютът не е Сътворителят!

20. Абсолютът не може да бъде ограничаван – наличното е Самият Той по същност.

21. В Нищото стои всичко и във всичко стои Нищото, Което е всичката Цялост.

22. Всичко е лицевият образ на Абсолюта.

23. Само една тайна има Еволюцията – неизчерпаемостта на Безпричинната Причина.

24. Само Абсолютът е непреходен.

25. В Абсолюта няма време, за да се определя и присъственост.

26. Абсолютът няма минало и бъдеще, Той има само настояще.

27. Битието на Абсолюта никога не свършва!

НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993