Зареждам...
брой 3 / 2009

Проглас

Еволюцията прави от човеците богове, а светителството ги прави съ-Сътворители!

Питал ли се е някой защо египетската култура е мумифицирала своите фараони?

Съхранява формата, за да увековечи преходността и така иска да аргументира безсмъртието; не е усвоила знанието за Коренните раси и Духовните вълни и затова игнорира закона за инкарнацията; не познава скалата на поносимост и отговорност и оттук не разбира, че безсмъртието е право на свобода, а жертвата – идея на възпитание!

Но да крадете на човека правото на непреривност, това значи да отречете неговите степени на обучение, посвещение и благословение.

Що значи обучение? Обучението е дело на неосъзната още благодат – будността!

Що значи посвещение? Посвещението е израз на осъзнатата йерархия в жертвата – Голгота!

Що значи благословение? Благословението е всесъжение на олтара на Учението – Път на Мъдростта, и социализиран духовен белег на човека – събожник!

Стадиите нямат неудобство, а имат йерархия на поносимост като извинение на съвместимост.

Благословените са посланици в ответ на Мировия повик: Деца на Деня, вие сте пътници в Пътя – осъществете се! Такава е сакралната повеля!

НУР 2021
Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993