Зареждам...
Мъдростта в скрижали Глава I, Тема 1.2 Миров Логос (3/2009)

Мъдростта в скрижали

Глава I, Тема 1.2
Миров Логос

 

„МЪДРОСТТА В СКРИЖАЛИ“ е молитвен шепот и грохот на океански вълнолом, неизмерими дълбини и неовладени върхове, имена на културни феномени и откровения в еднословен израз!

Светът има много очи, но зрящо е само окото на Бога и Човека.

Животът като поведение се учи, като философия се обяснява, като религия ражда култура, като воля еволюира, като йерархия обожествява!

Тя – „Мъдростта в скрижали“, не може дори да се нарече книга, тя е Мироздание: Дух и Материя, Бог и Човек, Огън и Път, Единство и Раздвоение.

Еднословният феномен, наричан афоризъм, сентенция или мисъл, е крилатата птица на Посветения, освободил се от бедните скърби на земното жителство.

С нетревожна безучастност „Мъдростта в скрижали“ ще отвърне на съпоставки и завист човешка – иначе тя няма да е Мъдрост.

Тя, „Мъдростта в скрижали“, е тревога – свобода от страх и надмога над идеята зло. Нека опитаме да бъдем тревожни!

Човекът е Богоосезаема необходимост!


Миров Логос

1. Мировият Логос е Диханието на Абсолюта!

2. Логосът е парламентьорът между Ненаименуваното и Пракрити.

3. Логосът е причинността, която променя статиката.

4. Логосът е първопричината, раждаща света.5. 5. 

5. Идеята за Логоса е идея на динамиката.

6. Активността е проява на Проявеното, динамиката – на Непроявеното.

7. Словото е действеност, с която Неизречимият Си служи да сътвори света!

8. Абсолютът еманира енергията за Сътворението, а Логосът я трансформира в битие за Себе Си!

9. Светът съществува от щедростта на Логоса, Който се ограничава, когато се проявява.

10. Пулсацията като динамика трябва да бъде спряна, за да се изгради формата.

11. Логосът е изворът на предживота като организирано съществувание на цялата Космичност.

12. Логосът дава Своите пулсации за живот.

13. Логосът е идейността на приложеното действие.

14. Логосът – еманираният от Неопределеното, слага ритмичната Си воля в Сътворението!

15. Логосът е една абсорбирана енергия на Абсолюта – оформеното съзнание за Творчество!

16. Логосът участва в целия цикъл на битието, Той създава неговите форми.

17. Пулсът на Духовния поток определя Битието.

18. Мировото Съзнание създава йерархиите на усвояването на Себе Си.

19. В идеята на Логоса стои Еволюцията.

20. Развитието е Логосът в приложност.

21. И Мировият Логос еволюира, само Абсолютът – не!

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993