Зареждам...
Послания на Планетния Логос за 1978 – 1981 година (3/2009)

Послания на Планетния Логос за 1978 – 1981 година

Първи четиригодишен период

 

За 1978 година

Господи!

 1. Дай ни сили да работим за светлото Рождество на Космичната мъдрост между човеците, като забравим отделното раждане;
 2. Дай ни благодатта на прощението, която ражда радост в сърцето на човека;
 3. Дай ни сигурност да познаем промяната без страх!

Благодарим Ти, Боже наш!

 

За 1979 година

Учителю Всемирни!

 1. Ниспосли благодатните Си дарове на Твоите синове, та без страх да ходят Пътя и опазят Твоето творение;
 2. Подкрепи духовното ни зрение без съмнение и с убеденост да свидетелстваме за нетленната светлина;
 3. Подкрепи чувството ни за отговорност пред видимия и невидим свят!

Пази ни, Отче наш!

 

За 1980 година

Господи!

 1. Храни душата ми с добри дела и благородство;
 2. Води Духа ми на молитва и смирено служение;
 3. Опази ме духом и телом!

Амин!

 

За 1981 година

Учителю Всемирни, Господи, дай:

 1. На Духа ни служение, на Пътя ни връх, на живота ни достойнство;
 2. На душата ни светлина, на братството обич, на дните ни знание;
 3. На телесния ни храм здраве, в сърцето благодарност за благата, на очите радост за Слънцето, което ни пращаш!

Амин!

 

Посланията на Планетния Логос за първия четиригодишен период са на събудената и зрима отговорност. Затова в тях ръката на покрова и водителството са в пълен синхрон с поносимостта.

В първото от тези Послания – за 1978 г., искаме сили да работим за светлото Рождество на Космичната мъдрост между човеците, а във второто – за 1979 г., с убеденост да свидетелстваме за нетленната светлина, т.е. за Възкресенската живителност. Ето защо в третото Послание – за 1980 г., тази зрима отговорност иска молитва и смирено служение, а в четвъртото – за 1981 г., на живота ни достойнство; на дните ни знание; на очите радост!

И всичко това без страх. Без онзи стрес, на който безсмъртието е изкупителна аура, че някой може да краде на човека правото му на непреривно съществувание.

Затова тези Послания са прелюдия към симфонията на служението на живота, т.е. те са образ и подобие!

Както и да бъдат интерпретирани Посланията, те имат един символен образ – Стълбата, която свързва Небе и Земя. Това е Пътят на Кундалини, или на нашата прабългарска Оренда. Те са Пътят на събудената отговорност, която обработва несмутената жертва, въпреки биологичните неизбежности, кармичните зависимости и повели на инкарнацията!

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021