Зареждам...
СЪДЪРЖАНИЕ (3/2009)

В следващи броеве

Мъдростта – предпоставки за нова култура

Причини за робствата на България

 

Издава: © Сдружение „Общество Път на Мъдростта“

Адрес: гр. София 1784, жк „Младост-1“, бл. 64, ап. 137
e-mail: wisdom@vaklush.org

Адрес на редакцията: 4004 Пловдив, ул.„Бр. Шкорпил“ №1,
тел. 032/ 694 188, Кирил Хр. Коликов

www.vaklush.org

CONTENTS

Axis Libri

Verba Magistri

The Way of the Blessed

6th Council of the Second Cycle of Councils – Opening

Fourteenth Seminar – Opening

6th Council of the Second Cycle of Councils – Concluding Word

Wisdom in Scriptures – Universal Logos

On the Messages of the Planetary Logos

Message of the Planetary Logos for 1977 (Introductory)

Messages of the Planetary Logos for 1978 – 1981 (First Four-year Period)

Opening of the Academic Year 2009/2010

Bogomilism (The teaching of the Bogomils) 57

IN THE NEXT ISSUES

The Wisdom – Prerequisites for a New Culture

Reasons for the Slaveries of Bulgaria

 

Published by: © Way of Wisdom Association
Mladost-1, bl. 64, app. 137, 1784 Sofia, Bulgaria
e-mail: wisdom@vaklush.org

Editor’s Address: Bulgaria, Plovdiv 4004, 1 Bratya-Shkorpil Str.,
tel.: 032/ 694 188, Mr. Cyril Hr. Kolikov

www.vaklush.org

Внимание!

В издадения тази 2009 година сборник „Послания на Планетния Логос 1977 – 2006“ има неточности – разместени са годините на Посланията.

Публикуваното Послание за 1983 г. е за 1980 г., а оттам 1980 г. е за 1981 г., 1981 г. – за 1982 г., 1982 г. – за 1983 г.

Редакцията на Общество Път на Мъдростта, въпреки че не носи отговорност за публикуването на изданието, моли за извинение.

Списание Нур съдържа послания и програмни теми на Учението Път на Мъдростта, изведени от слова и лекции на Ваклуш Толев. Редакцията се стреми да запази оригиналното слово – духа и ритмиката на Автора.

Автор © Ваклуш Толев

Списание Нур, 2009, кн. 65, България

Издание на © Сдружение „Общество Път на Мъдростта“

НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993