Зареждам...
брой 3 / 2010

Проглас

Адаме, где си?
Битие 3:9

В орнаментиката на Общество Път на Мъдростта стои змията. Тя сменя своята дреха! Приложната воля и творческото въображение са корпусът за всекидневие и празник – приложно-образно изявяване на Разпятието. Разпятието е най-плътният и най-осезаемият образ на приложна отговорност и себеосъзнато служение. То е потенциална идея за Възкресение – сумирано в понятието Голгота. Голготата е вече личен олтар – молитва на събудения.Без отговорност няма жертва; без служение няма святост! Ето защо, когато искаме да характеризираме събудената отговорност и приложното служение, трябва да приемем Разпятието като потенциално Възкресение, т.е. като йерархия по ск`алата на посветените. 

Така че себесъзнанието за отговорност и служение е планетният път за Единосъщие – Аз и Той едно сме!

Надмогнато себе за Мирово служение! Събожник!webdesign: InterSoft

НУР 2021
Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993