Зареждам...
Мъдростта в скрижали. Всемирен Дух (3/2010)

Мъдростта в скрижали

Глава I, Тема 1.5
Всемирен Дух

 

"МЪДРОСТТА В СКРИЖАЛИ" е молитвен шепот и грохот на океански вълнолом, неизмерими дълбини и неовладени върхове, имена на културни феномени и откровения в еднословен израз!

Светът има много очи, но зрящо е само окото на Бога и Човека.

Животът като поведение се учи, като философия се обяснява, като религия ражда култура, като воля еволюира, като йерархия обожествява!

Тя – "Мъдростта в скрижали", не може дори да се нарече книга, тя е Мироздание: Дух и Материя, Бог и Човек, Огън и Път, Единство и Раздвоение.

Еднословният феномен, наричан афоризъм, сентенция или мисъл, е крилатата птица на Посветения, освободил се от бедните скърби на земното жителство.

С нетревожна безучастност "Мъдростта в скрижали" ще отвърне на съпоставки и завист човешка – иначе тя няма да е Мъдрост.

Тя, "Мъдростта в скрижали", е тревога – свобода от страх и надмога над идеята зло. Нека опитаме да бъдем тревожни!

Човекът е Богоосезаема необходимост!

 

 

Всемирен Дух

 

1. Всемирният Дух е еманация на Мировия Логос!

2. Духът не може да бъде измерван – той непрекъснато се излива.

3. За Духа граници няма.

4. Само Духът е неотменим.

5. Духът като Божествена искра има непреривен живот.

6. Всемирният Дух е Огънят, видим чрез манифестацията на Светлината.

7. Безспорна е само Волята на Духа!

8. Духът създава Космичната Материя!

9. Дух и Материя са неслитни – единени неразградимо.

10. Всемирният Дух слиза, за да уплътнява материя.

11. Духът и материализира, и дематериализира.

12. Духът прониква всяка материя, за да я одухотворява.

13. Духовната същност разработва Материята.

14. Всемирният Дух дава власт на неограничеността!

15. Всемирният Дух се манифестира в Материята като Битие!

16. Духът не се себеотрича, когато слиза от висините на своята цялост, за да се манифестира в Материята.

17. Само Духът може да обезтегли Материята.

18. Ритъмът на Духа създава йерархията на духовна поносимост на Материята.

19. Духът живее – формата се развива.

20. Духът не се развива – той се осъществява.

21. Има една реалност, по-реална от реалността, това е реалността на Духа!

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021