Зареждам...
Откриване на Петнадесетия семинар (3/2010)

Откриване на Петнадесетия семинар

Пътят е потребен за жертвениците!

Скъпи Деца на Деня, непожалили тревожност и радост, за да бъдем във взаимност на тази жива хармония, която е изразена в Молитвата на Мъдростта. И там дочувах съдбовния глас на великия посветен Орфей!

Добре дошли!

Искам да бъдете несмутени в своята отговорност и в приноса на една будност, за която времето – не само вековете – ви повика в служение и преданост. Благословени бъдете със започнатата потреба! Вие сте това, което ви призова. Дайте му дан! Чакат ви велики отговорности!

Приветствам присъствието ви тук и вчера, в Деня на събожника. Присъствието на идеята за събожника не бива да е смут за вашите души. Може социалността в своята пътнина да бъде смутена, но Децата на Деня, в поетата отговорност Път на осъществяването, не може да бъдат смутени от улицата.

  • Улицата е необходима за ума, Пътят е потребен за жертвениците!

Този, който не може да извърви Пътя на жертвите, не е отлъчен от пъпната връв на майката. Човечеството сега прерязва пъпната връв за съществувание заради осъществяване. То съществува в своята йерархия, на която дадох едно прозвище – Духовни вълни. И те не могат да бъдат отречени! Дори в тезата на Сътворението чак в последния ден е сътворен човек. А йерархията на Еволюцията бележи своите същества, индивиди, човеци, личности, богове.

Идеята за пъпната връв е еволюционният знак на сътворените на планетата, но не още на човека в идеята, че е бог в развитие. Той идва от утробата на това, което наричаме майка, а майка е и планетата. Съществата са нейна услуга, и малцина знаят ядрото на планетата с кои податки на Сътворението е създадено и какво тя в своята утроба ражда. Разбира се, че тя ражда и вълчицата на римската философия и изповедание, но ражда и боговете. Олимп е за боговете; вълчицата е законът, тя е социалният ред, който остави на човечеството римското право.

Трябва да разделите тези неща, макар че те се съпътстват. Без Олимп и бeз Капитолия не може да направите характеристика на планетната рожба! Това е голямата тайна на пъпната връв, свързана и с едно от сътворенията на планетата, наречено човек. Човекът се отделя с отрязване на пъпната връв, боговете се отделят с посвещение!

Това е голямата тайна на Децата на Деня – те носят и олимпийска, и капитолска даденост. Ако това не беше така, тогава нямаше да бъде кръстено Учението ни Път на Мъдростта. На добродетели, чието снижение е до унижение, се наситихме. Тогава – къде е грешката? В онези, които създадоха идея за богове, но не и за божественост, защото ученията им бяха за човека, подчинен на Бог, а не за бог, който човекът изгражда в себе си!

Това са големите тайни и затова тази година срещата ни е под надслова: Път на осъществяването. Децата на Деня имат скрижалата на Мъдростта. От нея трябва да прочетат азбучната молитва на Живота. (А ние, българите, я имаме сложена и в своята историческа дан на просвета.)

  • Азбучната молитва е човекът бог в развитие!

Ако това не осъзнаете, ще останете в пазвите на миналото. А вие сте предназначени да правите не бъдеще, а бъднина, защото влизате в сферата на Знанието, не на Добродетелта. Тази победа се иска от вас; тя, бих казал, е харизмата на Децата на Деня.

Ще бъда изключително благодарен за новата социология, която предложихме и която вие почвате да прилагате – социологията на събожника. Защото страниците на Книгата ви на Живота са богати на отношение, но не още на признателност в прозрението, наречено в книгите на познанието Откровение.

Човечеството вече изживява най-голямата благодат на Учението Път на Мъдростта, подсказана от Иисус и наказана – че човекът е бог! Бог в развитие, със събудена отговорност за саморазпятие. И ако не се разпнете, ще останете в ск`алата на добродетелите, а не на посветеното знание.

Добродетели са имали всички религии, но въпреки това се е отивало в египетските пирамиди на посвещение. А сега посвещението е в собствената ви пирамида – във вашата душевност, вашата мисловност и вие трябва да я утвърдите.

  • Бъднината ви даде прозвището събожници!

Тогава отговорността ще е Мировата изповед. Човекът има достатъчно нагнетение в пътя на своето раждане, прераждане в различните култури и в различните коленопреклонения – пред дъба, пред животното, пред Бога на отмъщението с неговото око за око, зъб за зъб до онова, което рече предшественикът Иисус: Аз и Отец сме едно! Това беше най-голямата йерихонска тръба, че е роден Някой – Любовта е венецът на добродетелите!

Разбира се, Иисус повехна много рано, но не защото Го разпнаха, а защото хората не могат да се разпнат. Този, който не може да се разпне, не може да чака Възкресение. Вие възкръсвате в една от най-големите идеи на световната и планетна даденост – събожник. Когато събожникът у вас сплете взаимната жертва, тогава ще направите най-хубавия саркофаг на погребаното минало. Не забравяйте, че трябва да забравите миналото! Вярно е, че на един дъб е трябвало да правите поклонение, но в степента на стадния човек, а не в стадия на личност. Оставете го на отживяване, защото той е отживян, въпреки обредите, които още се правят. Простете се с оня минал с чакано бъдеще човек. Направете тази тайна! Отминете онова, което е отживелица, за да направите признанието, и то в първия стадий на Мъдростта!

С особено чувство на благодарност за вашето присъствие е моята събудена отговорност! Радвам се от сърце за присъствието ви в аурата на същината на предназначението на Учението Път на Мъдростта. А то какво е? Че храмът не е вън от вас – храмът е във вас; че Кундалини – Духът, че душевността са ви отредили своите олтари на събудената отговорност, а не на отворените очи. Този олтар е Мъдростта! В нея, когато познаете себе си, тогава ще знаете йерархията на принадлежността си. Тази принадлежност не може за нещо друго да ви послужи, освен Обществото Път на Мъдростта в предназначение да сваля звездите от небето в душевността на Децата на Деня.

Несмутени в своята пътнина – вашето присъствие това ми диктува. Приканвам ви на Път, скъпи Деца на Деня! Събудена отговорност! Освободете се от онова, което ви разделя в бъдната ви взаимност за бъдната ви жертва! Отстойте Пътя си без уморност!

Благодаря ви! Бъдете благословени в пътя на това търсене, което няма как да бъде забравено. Отрязана е пъпната връв на Децата на Деня от отживяна поклонност и социална вярност. Вие сте ново битие!

Амин!

 

01.08.2010 г., Родопа планина, Пампорово, хотел "Преспа"

НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993