Зареждам...
Седми събор от II цикъл Събори (3/2010)

Седми събор от II цикъл Събори

Заключително Слово

Пътят на Мъдростта вече има пътници!

Деца на Деня! Днес ще бъде заключителната гледна взаимност, но не бива да се загубим другаде, освен в Себе Си!

Предстои ни взаимна разлъка на търсената потреба за служение. Има една благодарност, която аз наричам аура на събудената отговорност. Точно вашето поведение е една отговорност към това, което искате да направите – Път на битие на събожник.

Макар и в преходна раздяла, все пак събудената отговорност е част от себесъзнанието на служението. Ние, Децата на Деня, не реставрираме никакво минало! Ние не ще се качваме на Олимп, нито в дадени случаи бихме отишли в Капитолията, нито пък имаме сълзи, които свидетелстват за поведение пред Стената на плача, оставена от еврейщината. Ние не бива да реставрираме минало, което ще краде в нощ на съмнение или в ден на несигурност пътя на нашето служение!

Ще живеем и живеем с онова, което Голготската тайна ни разкри – идеята на Възкресението като Всемирна даденост за доктрини в пътя на душата на човека, в търсено събожничество и осъществена Божественост!

Така че човекът си остава бог в развитие и следователно не е потребно да отива на Олимп или пред Стената на плача!

Привършва този Събор като потребност на духовния ни ръст. В такъв смисъл Децата на Деня имат една своя приложна воля, която е за знание и служение, какъвто беше и надсловът на Събора. Тайната се разкрива тогава, когато съзнанието може да понесе отговорността. Не позволявайте забравата да ви открадне знанието; не позволявайте всекидневието да ви отнеме олтара на служението; не позволявайте тъгата по отживяното да отнеме от съзнанието ви будността за бъдеще! Не позволявайте!

Деца на Деня, на този Събор имахме една от най-богатите трапези на духовната провиденция чрез Посланията на Мировото съзнание. Наистина градацията на Съборите създава вече не съмнение за принадлежност и Път, а убеденост за жертва пред олтара на Учението. Този Събор е най-сакралната причастна трапеза, взета от Знанието. Пътят на Мъдростта има вече пътници! И в този смисъл пътниците трябва да извървят своя Път, а Децата на Деня имат една приносна нова съдба за своята бъднина.

  • Събожничеството е един дар на посвещение!

С особено чувство на благодарност, с особено чувство на признателност за приноса на всички, които участваха в този Събор – както с поднасянето на познания, така и с прозрението за присъствие и асимилация на духовните тайни! Тази голяма културна програма, която можахме да осъществим в наличен контакт, безспорно играе най-обучителната роля за Децата на Деня. Те не бива да родят съмнение в принадлежност и да не събудят отговорност към това, което илюзорно може да ги подмами в съмнение.

Затова имам приятния дълг да благодаря на всички и да ви желая бъдни и добри дни и взаимна признателност, че всеки със своите възможности е принос към осъществения събожник като Път на човечеството в бъдните хилядилетия. Това е вашият дълг и вашата себежертва! В този смисъл мога да ви пожелая добър път, безсъмнена устойчивост на онова, което се нарича жертва пасхална!

Разбира се, човечеството смени жертвата пасхална с Агнеца пасхален. И в Пътя на Децата на Деня, в Учението Път на Мъдростта Агнецът Си остава Този, Който след това нарекоха Син на Бога. Но ние няма вече да кажем, че човекът е Син, а че е бог в еволюция и неговият Баща-Бог не може да му се сърди, както добрият баща не се сърди на своето поколение.

Добър път на всички! Приятен, отговорен поздрав на близки и далечни! Богата трапеза на Учението имахте, и по един къшей да ви е останал от хляба на Мъдростта, можете да го дадете на онова, което се нарича още ваши братя и сестри, а вие искате да ги направите събожници с причастието на Учението на Мъдростта.

На добър път, скъпи Деца на Деня! Над всички е простряна ръката на бранност, която няма да ви позволи да бъдете жертва на чужди внушения! Отстойте Себе Си, за да може достойно да останете без Себе си!

Благодаря ви от сърце! Бъдете благословени! Не раждайте съмнение в присъствието си в Учението Път на Мъдростта и Бог да ви брани!

Амин!

 

06.08.2010 г., Родопа планина, Пампорово, хотел "Преспа"

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021