Зареждам...
брой 2 / 2011

Проглас

Разпятието е идея и реалност за прощение – свобода от Себе си!

От Сътворителя извира Животът, не Смъртта! Тя е последица на закона на Еволюцията, т.е. не е същността.

В този смисъл човекът е безсмъртен. Това обосновава прераждането и мотивира закона за кармата. Кармата е заради хармонията, защото човекът не е само трихотомен...

Животът е идея за сътворение, а не за унищожение; Смъртта е идея за преходност, но не за нихилация!

Затова във всички стадии митологичните олимпийски богове имат безсмъртие, макар че са утробни. Само богинята на мъдростта е без пъпна връв.

Имате Атина Палада и Прометей; имате – Разпятие и Възкресение; имате – човек и събожник!

Евтаназията, без да е трансформирана кармата, е опит да се препречи пътя на еволюцията. Ето защо – не посягайте към евтаназия! И раждането е с болка – да го отхвърлим ли?! Принос на човешки жертви е имало, но евтаназия – не. Милосърдието е олтарна добродетел, не тронов път!

Не забравяйте, че смъртта ще бъде управляема! Коя Културна раса и коя Духовна вълна ще свалят одеждата на Сътворителя, т.е. дрехата на Еволюцията, засега е тайна, а не тайнство! Това предполага осъзнато присъствие, т.е. Мирово съзнание!

Себесътворението и Съсътворителството създават идеята за Абсолюта!

НУР 2021
Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993