Зареждам...
Мъдростта в скрижали, Глава I, Тема 1.7 Живот (2/2011)

Мъдростта в скрижали

Глава I, Тема 1.7

Живот

 

„МЪДРОСТТА В СКРИЖАЛИ“ е молитвен шепот и грохот на океански вълнолом, неизмерими дълбини и неовладени върхове, имена на културни феномени и откровения в еднословен израз!

Светът има много очи, но зрящо е само окото на Бога и Човека.

Животът като поведение се учи, като философия се обяснява, като религия ражда култура, като воля еволюира, като йерархия обожествява!

Тя – „Мъдростта в скрижали“, не може дори да се нарече книга, тя е Мироздание: Дух и Материя, Бог и Човек, Огън и Път, Единство и Раздвоение.

Еднословният феномен, наричан афоризъм, сентенция или мисъл, е крилатата птица на Посветения, освободил се от бедните скърби на земното жителство.

С нетревожна безучастност „Мъдростта в скрижали“ ще отвърне на съпоставки и завист човешка – иначе тя няма да е Мъдрост.

Тя, „Мъдростта в скрижали“, е тревога – свобода от страх и надмога над идеята зло. Нека опитаме да бъдем тревожни!

Човекът е Богоосезаема необходимост!

 

Живот

1. В Нощта на Брама има само Живот!

2. Животът е Богоприсъствие – само Бог може да присъства в Целостта.

3. Само Бог е Животът.

4. Животът не може да бъде характеризиран, той е безмерност.

5. Животът е единственият непреходен израз на Бога.

6. Животът в своето основание е неотречим.

7. Животът е най-неопровержимата същност и най-реалният образ на Бога!

8. Живот има и преди Сътворението!

9. Ако няма Живот, не може да има идея за Сътворителство.

10. Вложеният в същината на Сътворението Богоелемент е Животът.

11. Животът е приложен Бог – Бог е Животът като приложност.

12. Животът е единен и непреривен, проявите му са многолики и преходни.

13. Животът няма невидима страна – той е видим във всяко поле.

14. Животът е, който иска, йерархира и узаконява!

15. Животът носи вечността, а не вечността прави Живота!

16. Няма нито временен, нито вечен живот – има Живот.

17. Животът е Бог в Еволюцията.

18. Не Животът обслужва Еволюцията – Животът се обслужва от Еволюцията.

19. В Живота статика няма.

20. Животът е единственото, което не може да бъде унищожено.

21. Само Животът е непобедим – другото е потреба на Eволюцията!

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021