Зареждам...
Напътствия 2004 година

2004 година

Битието – осъществен Живот!

Вълната на Мъдростта не може да остане само вибрационност в душевността ни – тя трябва да стане и реалност за възможностите на Космоса, който ни приема и учи. Затова в Космичната цялост и в планетното си служение вие влязохте с едно прозвище, което го няма в историята на културите и в пътя на религиите.

Наречени сте Деца на Деня, защото „утре“ е Ден и в него е цялата бъднина. Не губете съзнанието, че това прозвище е енергия, то е властност!

Когато се каже Деца на Деня, това вече е отговорност – пилон, на който може да сложите своето духовно знаме. А в същото време имате и знак – вашият знак е Триъгълникът със Змията.

2004-та година е на сятото семе: 6 – кълнчето отива нагоре. Значи имате възможност, освен да сеете, след това в своята еволюционност и да жънете.

На никого дарението няма да бъде спирано, когато може да понесе щедрост. Защото вашата ескалация е на богове в еволюция. Това е взето причастие и бъдна смелост. Задължението ви е да вземете зърното на Учението, за да го посеете в бъдните души. Това е, което ви предстои! Вие нямате обикновена трапеза – вие имате трапеза, дадена от Всемира!

А това, което вашата лична отговорност трябва да се научи да върши, е служение без Себе си. (На някои десетки животи ще им са нужни, за да го изведат като приложност, защото служат за себе си...) Щом е без Себе си, то първото погребение, което трябва да извършите, е да погребете вашето минало битие.

Отговорност е да се простите с миналото. Дори когато ви е донасяло само радости, понеже радостите също са преходни. Вярно е, че радостта е усмивка на Мъдростта – но вътрешната радост! Защото, когато се спусне благоволението, няма орган, няма ваше поле, които да не са осенени. Тогава ще видите, че всичко у вас може да заиграе – то е вложена възможност, то е тайна на Огъня!

Свободата от минало като култура, като мислене, като изповедание е нещо, което прави от вас непознаваемост. Затова хората, които правят нови пътища, винаги са изглеждали чудати. И това е радостното!

Прощението с миналото е неизбежност, защото има преходност. Нямате основание да обидите миналото си, но наистина имате основание да се простите без жал с него. Затова не се страхувайте от безжалието, но освободете себе си и света от жестокост!

Знанието е бъдещата ви превратност – когато имате Знание, то вече е свобода. Добродетелите като минала формула на поведение и емоционално подчинение не са равни на прозрението, на будността на Знанието. А то вече е оставило постулати, които са безспорни: човекът е един бог в развитие; няма зло, има нееволюирало добро; няма страдание, има развитие; да бъдеш, а не да имаш... Тези идеи, ако ги поставите пред лицето на човечеството, те са именно кладата – големият огън, за да дадете Път!

А онова, което имате в бъдеще да вървите в Пътя си, е битието, че Книгата на Живота, или съзнанието на Бога у вас, е бъдещият олтар. В него човекът ще запази величието на Бога в себе си, за да не Го види унижен в олтарното служение! Приемете Духа в Път, а не дребното човешко мислене в лични „достойнства“; опазете се от дребномислие и евтино тщеславие! Правете голямото, за което сте предназначени!

Пътят ви трябва да е толкова реален в отговорност, че да може да направите подвиг от делото си – не само ходене. Умението на излъченото Общество Път на Мъдростта е това, че притежава една обща аура. И който не пречи, колкото и малко да помага, дава енергии на Обществото. Ще ви упрекват, но бъдещето ще има премного вече комуникационни сили, с които може да вестите всичко.

Имате валенции, с които може да взимате енергии, за да правите обновяване; имате будност, която ви дава прозрение. Но трябва като бдящи да пазите това, което има в храма. А в храма ви има Учението на Мъдростта! Будният трябва да знае къде е мястото му, а бдящият – да пази храма!

Имате Дом на Мъдростта – нещо, което трудно човек може да си го представи, ако няма Мирово съзнание за бъдеще, а има само будност за живеене в настоящето. Домът на Мъдростта е идея на бъдещето! В него Децата на Деня са, които ще осветят Мъдростта, които трябва да я бранят, да я защитят; които трябва да го напълнят с богатството на плода на Учението. Отреди ви се Път, за да имате живот!

И нека се разбере, че Школата Път на Мъдростта е толкова необходима за посветения, колкото и за невежия. Не считайте, че вашата посветеност е достатъчна и не оскърбявайте с липсата на присъствие – че само невежият идва за знание. Бранете се от тези схоластики. Идеята е прозрението да стане повече от очите ви, повече от това, което сте научили. А когато си разменяте „любезности“, нека да бъдат в дрехата на събожника.

Никога не се сърдете, че някой ви е казал нещо, което не сте знаели, но искате да се защитите заради величие. Величието се губи, когато липсва достойнство! И не упреквайте никого. Разбира се, там, където има плод, който не узрява, ще го отбрулите, ще го сложите в лина.

Не може обаче да бъдете недоволни от своя събожник. Битието е отговорност, а отговорността е защита на събожника! Събожникът ви може да не е равен на вас, но той е предназначен така, както и вие.

Обиди не може да има, когато има събожници. Несъгласие има къде да бъде изразено, но за несъгласието, казано зад гърба на другия или на Обществото, съществува една много хубава дума – „лицемерие“.

Не можем да спрем еволюцията, но можем да канализираме нейните енергии в този улей, в който Духът одухотворява материята. И тогава да махнем от нас страха от смъртта.

  • Научете се да умирате не по закона на смъртта, а по предназначението за безсмъртие!

Единосъщието е Пътят на всяко от Децата на Деня. Затова трябва да направите своята вътрешна посветеност. Направете своята лична култура в жертва на Всемирността и тогава ще съзнаете, че вашият Дух е част от Мировото съзнание. Не е проблемът да чуете, че имате благоволение – проблемът е да изпълните това, за което сте изпратени.

Ако можете да оставяте трайност във видимия свят, бъдете в сигурност, че Невидимият никога няма да ви заличи, защото там времето няма своята сила. Там Духът е, който чертае пътища. Затова с Духа осъществявайте вложената от Бог у вас сила!

Позволете Ми не да ви обичам, позволете Ми да ви живея!

 

Из Слова на Учителя

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021