Зареждам...
Напътствия 2007 година

2007 година

Служението без Себе си – зов на Третото хилядолетие!

Деца на Деня, вие трябва да смените опорността, на която сте правили устойчивостта си, за да направите ново равновесие, освободени от своето земно притегляне в идеята на служението на Небето, т.е. на събудения Бог в себе си!

Първо, трябва да бъдете будни, когато измамен светът заспива;

Второ, да не разменяте достойнството си с илюзия за величие;

Трето, да се простите със старите престолнини на отживени йерархии и култури!

Идете да свършите своето събудено повеление! Направете това, което отговорността изисква – не защото сте избрани, а защото сте потребни.

Учението на Мъдростта е вашата потреба в Моята отговорност. Бъдете несмутени с будността на това ново велико посвещение! Несмутени бъдете, макар че понякога (незаслужено или заслужено) упрекът на културата на миналото ще ви слага епитети, а невежеството, за което казвам, че е по-лошо, отколкото неграмотността, ще ползва укора и ужаса на това, от което искам да освободя душата на човека – анатемата!

Чужда воля и чужди нежелания ще има, чужди мисли ще ви осъждат – това е естествено. По-важното е, че това, което дадохме – в голямото си служение, има стойности за хилядилетен път, докато се осъществи. Другото е въпрос да прощавате на тези, които ви упрекват.

Прощението, за което Христос говори на Своите следовници, е урок на земята – в Небесата не се прощава, там просто всичко се вижда. То е наука на земята и ако вие не го правите именно тук, „горе“ няма да го направите. От друга страна, човек да мисли, че „горе“ като отиде, ще направи своето голямо разкаяние и там ще бъде опростен, е грешна теза. Тук – с волята на Любовта, тук – със светлината на Мъдростта! Но сега не е важна вече идеята за прощението – Мъдростта ви учи да не грешите.

Вие ще градите Новото битие. Ние слагаме основна разлъка с това, което човечеството трябваше да отработи, наречено добродетели. За да може Знанието да надмогне вибрациите на еволюцията и да направи Път на посвещение. Извървете този Път! Намерете възможната поносимост на своята посветеност! И не пестете времето, а енергиите! Енергиите, времето има неизбродност.

Сега сте зрими теогони, станете овладени, за да дадете най-възвишеното – себе си в жертва заради бъдещата култура на Мъдростта!

Пътят на обречените не може да бъде спрян – Децата на Новата Духовна вълна ще свършат своето дело! И не се иска от някого показ, не се искат знамена. Когато дойде будността в отсрещния, той ще разграничи слънцето от луната, той ще познае обилието на Светлината. Ние не сме осъждали и няма да осъдим свещицата, която е била знание. Всеки ще носи своята свещица и всеки ще бъде озаряван от слънцето на Мъдростта!

Вашето присъствие е и осъществено търпение. Трябва да признаете добродетелта на ония, които имат право на примирение с доброта, но не може и да не осъдите лентяйството, което като мисъл е голям порок. Вие не можете да се оплачете, че носите лентяйство. Винаги съм имал сигурност във вас: колебания – никога, сигурност – винаги!

И колкото по-малко сте смутени за личния път на служението си, толкова повече ще е осветеността. Осветеност, която носи най-вече списание Нур. Нур даде на своите Деца на Деня тяхната социална присъщност и тяхната планетна отговорност. То е обилието на целостта на Бога в Неговата зрима и незрима тайна, която трябва да бъде доведена до човечеството, минавайки границите на Физическото поле.

Списанието няма да остарее. Защото Нур е автографът на Учението Път на Мъдростта! Децата на Деня имат най-пълното основание да изживеят този смут на радостта – тя е Денят на тяхното бъдно ходене – Третото хилядолетие е определено за тях! Направете го толкова властно, колкото щедростта на Небето ви е дала богатата трапеза на Мъдростта!

Казах, че списание „Нур“ не боледува за величие, но е отговорно за великото! Така че вие не бива да бъдете оскърбени в търсено величие, ратувайте за великото; не бива да бъдете съблазнени и да гладувате за признание, а насищайте всичко онова, което е будно.

  • Освободете се от съблазън колко сте големи и събудете идеята колко сте потребни!

Да приложите волята си и да прецените колко сторихте за света, преди да сте поискали да се видите велики. Но никога не слагайте насилието като формула за кръщение! И знайте, че успехът е по-тревожен, отколкото неуспешността! Успехът винаги иска отговорност, неуспешността може и с немарливост да отминете.

В служението – всеки според йерархията! Но чуждата болка не може да не бъде и наша, а чуждата радост може да я предоставим на другите да си я изживеят, щом сме помогнали да я имат. Нур точно това върши – създава радост, т.е. Мъдрост.

Пътят е един – с Нур в служение! Всяко възглаве е добър съветник, когато се събудите със светлината на Нур. Затова, ако нещо ви тежи, отваряйте списанието, което ще го погълне или освети и ще видите колко е леко. А когато сте смутени, Нур ще ви даде опорност и олтар. В този олтар принасям Себе Си!

Вие сте толкова потребни, колкото Моята отговорност пред Всемира е определена като Път на жертвата! Всичко друго е в игри край бреговете на големия океан, наречен Живот. Време е „детските играчки“ да бъдат предоставени на музеите – колкото по-рано осъзнаете готовността си за прощение с тях, толкова по-ускорено будността ви ще даде скрижалите на Мъдростта.

Децата имат основание да не се лъчат от своята майка. Сега тази майка, която вече кърми детето на една нова духовност, е Мъдростта. Тя с обилие дава на своите Деца на Деня, за да дадат и те на света: Даром взехте, даром давайте! Всеки може без чувство на притеснение да дава, а „който дава, двойно получава“!

Благодатта винаги е била голяма, стига вашият съсъд да е достатъчно голям, за да я приеме. Благодатта е щедра тогава, когато жертвата е осмислена! Разбира се, щедростта има различни измерения, но безспорно щедростта има само един голям знак – жертва! Благодатта всъщност е вътрешното зрение на човека. А и щедростта е мярка в нашето земно царство; в Небесното царство не се говори за щедрост – там се служи. В царството Небесно всеки е толкова голям, колкото Божествената воля и личната му същност са го пратили – когато това осъзнаете, няма да се питате кой е по-голям, а само ще служите. Ако го вършите, то е за всички!

Отговорността, която съм поел, вие съхранявате със собствения си Път! Тази отговорност я дарявам на всички ви във вашето служение, което тепърва ще трябва да удовлетворите като сътворци на Твореца. Вашето предназначение е да бъдете челници на бъдещата епоха! Двадесет и първи век ви зове! Нямате основание да се сърдите на предшествията, но имате основание да се освобождавате от минало.

Нека всеки бъде готов за повикване, а не както петте девици: докато си търсят горивото – Той отминава. Трябва да сте готови до часа, в който ще бъдете повикани. А Той е пред прага на всеки личен дом; Той е в сърцето, но пред прага на душата! Сърцето е, което като компас ще покаже, че пътят ви е верен; душата ви е, която ще отвори вратата, за да приеме огъня на Мъдростта. А смирението като култура ще даде нов облик на повиканите на служение в Пътя на Мъдростта. Колкото повече знаем за Бога, толкова по-смирени ставаме – не защото сме нищо, а защото сме всичко чрез Нищото!

Деца на Деня, вие сте битието, което ще осмисли живота на бъдното време! А кой ще направи първи стъпала в смирението, това е лична воля. Смирението е ръката, с която отмятате страниците на Книгата на Живота и пишете в нея своята биография! Затова вземете своето вдъхновение и влезте в смирението! Смирението е наука за богоживеене!

Изведете оня Бог, който е у вас, за да извършите това служение, за което ви призовавам!

 

Из Слова на Учителя

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021