Зареждам...
Напътствия 2010 година

2010 година

Път на осъществяване!

Мили съпътници (Път се прави от съпътници), имам неизбежното задължение към идеята за благодарност, която е най-голямата благодат за Пътя на човечеството – благодатта на събудената потреба. Вие сте несмутени в своята пътнина – освободете се от онова, което ви разделя във взаимността за бъдната ви жертва. Отстойте Пътя си без уморност!

Имайте вътрешната будност на благословени, че сте живели във времето, когато Рождественикът е жив и в сърцата, и в душите на хората! Не се надбягвайте само със съвремието, търсете се в бъднина!

Благодат е, че сте в едно битие, което ражда Път; или в Път, който прави битието ви. Всичко може да забравите като потреба в несмутената жертва, но никога няма да забравите събудената във вас потреба да сте в едно бъдно съвремие – на реализиращи се богове. Йерархията на развитието смени както историческите дадености, така и духовните предпоставки за бъдеще.

Мъдростта е ден на вътрешната ви свобода! Затова сте Деца на Деня. В Деня наистина има слънце. (Онези, които още си избират звезди, четат само хороскопи, а вие четете редовете на Учението на Мъдростта.) За този Ден е казано в Откровението на Иоан, че няма да има нощ, защото сами ще си светите. А богове, които не светят, са още еволюиращи човеци.

Плътта все още еволюира в нейните три измерения, но не и в по-висшите дадености, а човекът е даденост, която носи възможности повече от земната еволюция! И ако някога нощем се събудите за Себе Си – освободете се от Себе си! Над всички е простряна ръката на бранност, която няма да позволи да бъдете жертва на чужди внушения!

Това, което е вашата обреченост, то е и родилната ви пътека. Защото никой не може да отиде под чужд подслон – отива там, където е предназначен в неговата жертва. Под жертва разбирам не това, което миналото е оставило – жертва е идеята на прощението на човека с неговото минало. Учението Път на Мъдростта е мостът, през който трябва да се простите с миналото.

Присъствието ви в аурата на същината на Мъдростта е, че храмът не е вън от вас – храмът е във вас. Кундалини, Духът и душевността са ви отредили свой олтар на събудената отговорност, а не на отворените очи. Когато в този олтар – Книгата на Живота, познаете себе си, тогава ще знаете йерархията на принадлежността си.

  • В еволюцията слагат венец на посветените, а не на научените!

Бъдещото знание е на пробудността, а не на събудените представи за живот. Когато имате Знанието, събудените представи ви пилеят. Виждате, че всички идеи на Мъдростта са концентрирани. Нека се усвояват афористично – глаголстването трябва да отмине!

Човекът, на когото вие ще дадете огъня, за да запали своя фенер, е бъдещият бог в служение. Не се смущавайте в приложна отговорност – вие сте Децата на културата на бъдещето! Вашата отговорност е двойно по-голяма от тази, с която хилядолетия човечеството се е развивало. Отрязана е пъпната връв на Децата на Деня от отживяна поклонност и социална вярност – имате ново битие!

Духовната вълна на Мъдростта е разделният праг между Добродетел и Знание! Това е и вашата бъдеща отговорност. Този, който не може да направи достатъчно валенции, услугата му за бъдещето ще бъде оскъдна. Оскъдна мисъл и неовладяна добродетел не могат да създадат провиденция! А вашето предназначение е провиденцията, че човекът е бог в развитие. Но тази мисъл, ако ви служи за съблазън доколко сте станали богове...

Вие не може да кажете, че не сте вън от света. И понякога, когато гледам и слушам света, се питам – вече кой надделява: светът или вашата бъдност...? Ваша бъдност е да бъдете на света Път! Затова Учението е наречено Път на Мъдростта. То ви дава един от най-важните проблеми решен – себесъзнание за отговорност!

Вие не скрихте от себе си потребата да бъдете при вдигане на завесата, която трябва да открие пътя на Знанието. Неизбежност е, че дверите на храма на Знанието са отворени. Не позволявайте някой да ги затвори – вашата жертва ще ги дари с векове да бъдат отворени. Храм е изграден, когато има кой да светителства в него!

Освободете творящия ум, приветствайте възкръсналия Дух, живейте човека-събожник! Това е вашият Път, наименуван Голготски. Ведно с Христос вие сте го ходили – както сега със своята преданост съпътствате събожничеството в поведение на служение на Мъдростта.

Събожникът служи – служи на Мировото съзнание! Събожникът е не доктринер, а утрешният Творец! Той ще създава нова творческа даденост, а не изпълнение. Но Творецът е едно, а подобието – Неговото присъствие. Представете си какви още ценности трябва да придобие човешката съзнателност, за да се набогати с истини. Истина е това, което човечеството не знаеше – че водата е астрален образ на Светлината и затова в нея вашият събожнически лик личи...

Който не може да пожертва жизненост заради събожника, не може да направи събудена отговорност! Трябва да се уловите в тази многовалентност като предназначение. Съзнато или несъзнато, всеки ще направи стъпка в своята себежертва. Не са нужни насилници, за да ви разпънат – новата Духовна вълна върши Мирово разпятие във вашата съзната отговорност на жертва. Много съществено е това, което сложихме в Пътя – една осветена, а не смутена Голгота. Разпятието е собствено съзнание, а Пътят водителства за Възкресение!

И не играйте на хазарт в пътя на своята жертва, за да не смутите служителя в бъднина! Бъднината ви е свобода от съдбовната прикованост! Човекът е преходен, но Божеството в него – не! Ако опазите Бог, сте защитили най-добре човека. Който не може да пази Бог в себе си, не може да брани и човека.

Пазете Бог, за да имате човек; жертвайте човека в опазване на Бога, за да не умре Той у вас!

 

Из Слова на Учителя

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021