Зареждам...
Напътствия 2012 година

2012 година

Беззаветният Завет – себесъзнато събожничество!

Деца на Деня, в Новата Духовна вълна вие влизате в този нов образ, изпреварвайки човечеството с хилядолетие. Нощта отстъпва – остава Денят! Онзи Ден, който е ослънчен от Знанието на Мъдростта, а след това вече и на Истината.

Огледало на бъдещето е Истината! Защото Мъдростта характеризира, Истината утвърждава! Дай Боже, като служители на Мъдростта да запалите своите канделабри! Но трябва да знаете, че еволюцията не ви е сложила капак. Ако се унифицирате изцяло със сегашното Учение в Лъча на Молението, то си самопречите.

Не сте в религия, която ви капсулира. А е нямало религия, която да не капсулира. Затова всяка от тях си създава и свои обреди, и външни храмове. Докато вие трябва да направите вътрешния храм – вашето съзнание е вашата камбана!

Никой не е бил специално барабана: „Съберете се!“. Но една минала присъщност ви събира. Отделен е въпросът за йерархията ви – тя е, която може да дебушира една карма, или най-малко да ви възпита как да понесете една карма. Хората негодуват или търсят оправдание с това, което е най-лесното – нивото, което имат. То е еволюционно, а щом е еволюционно, не е обидно. Но навиците ви трябва да отиват в забвение. Затова – взривете първом себе си! Всяка ваша жертва е главня в кладата на Мировата промяна.

Пътят на преражданията ви може да ви сложи какви ли не предпоставки и какви ли не корони. Но онова, което влезе чрез Учението на Мъдростта, направи своето гнездо в душите ви за Пътя, който избрахте. Този Миров път ви зове!

Първото, което приложихте във вашата воля като принос на Учението, е, че изграждате Общество!

Второто е, че имате една непринудителност да се храните духовно, с което сменяте ритъма на развитието си!

Третото, което ви известява вече, че човеците не са само деца на Боговете – те самите са богове, че отгърнахте една нова скрижала!

Този триъгълник има един знак – Змията, Мъдростта...

Разбирате ли отговорността? Онази отговорност, която имате в Мировото съзнание, не е само идея на благодарност, а и на служение. Тя ви извика на една друга висота, на една друга платформа. Щом имате огледалото на Знанието, не се смущавайте в своята пътна жертва!

Има и друго нещо – вие представлявате дадени региони. Всеки регион, независимо че е под един национален венчален пръстен, все пак има свои специфики. В този смисъл – трябва да акумулирате регионалните тенденции. А те най-добре могат да бъдат представени от онези, които в съответните региони представляват обучителната същност, т.е. аурата и педагогиката. Но това предполага вещина на интерпретацията. Предполага да се извадят онези афоризми, на които трябва да се сложи ударението. Правете интерпретация, а не цитиране, не преразказване! Разширявайте кръгозора! Не забравяйте аурата, не забравяйте кармата... – вие познавате закони, които са реалност.

Вече го няма страхът да се откажете от понятията, които в предишните Духовни вълни са били валидни. Така например идеята за тактиката и стратегията, да кажем, е проблем на мислене, не на откровение. И следователно в бъдещето тези понятия постепенно ще трябва да ги освободите. Разбирате ли, че културата сменя и понятия! Тактиките и стратегиите ще играят роля, докато възпитанието на съзнанието ви започне да събужда причинност и да ражда откровение. И тогава ще видите, че когато във висшите светове влезете, нещата няма да са проблем на съпротива, а проблем на възможност да ги приемете.

Идеята за посветените има степени. А когато неовладяното величие качи човек там, където не може да носи, тогава има шутовщина. Но вие имате един бранник – стожера на събожника, и той няма да ви изпусне от своята аура. Дайте своята верноподаност на събожника, не на социалната институция! Разбира се, не я отричаме, защото нея също я носите...

Събожничеството е нова характеристика в Духовната вълна на Мъдростта и ново име в Пътя на човечеството в неговото летоброене. Тогава какво ви остава на вас, Децата на Деня? Да живеете събожника. Това е сега Пътят, а вие сте, които ще дадете и плът, и дух на тази истина; и вие сте, чиято благодатна аура ще събуди откровението. И все пак знайте, че не откровенията са най-голямата тайна, а събожникът, защото той трябва да направи Истината Живот, а Живота – Път! Затваря се кръгът.

Събожниците имат своя дълг – служението! То дори вече не се определя от жертви – жертвата е, за да израснете за него. Когато потребата ви извика на служение, направете жертвата си; когато направите жертвата си, не се съмнявайте в отговорната идея на Възкресението!

Намирайки пълнота вече в себе си, трябва да се простите с оня егоцентризъм, който ви лъчи от всеотдайността, която бъднината иска. Сега още не можете да губите Себе си, макар че тайната на Мъдростта е без Себе си! Не се губете от това, за което сте предназначени, когато не можете да пожертвате Себе си.

Който не се лиши от предишния, не може да бъде бъдещ! Всеки, когато загуби монета, отива да я търси, но да загубите Себе си е голямото богатство. Това, което имате да правите, е изискана прецизност в жертвата ви. Освобождавайте се от тръни, не от трънения венец! Но вие сменяте разпятието си, защото вече го извършихте. Не е важно колко от вас са приковани с гвоздеи и колко – с мисъл. Важното е, че бяхте разпнати на един кръст и че той даде идеята да се освободите от плътта. У вас извикайте онова, което е живот, защото биологията напуска човека, но не го напуска духовният му субстрат – Кундалини. Така че да се разпнете значи да събудите Кундалини! Кръстът трябва да даде на човека Възкресение, защото в човека е Кундалини. Направете Възкресенската драма лична социалност!

Новите открития дават безспорност, че няма да има кръвни групи. Какво знамение! Това не е да отречете или да ви натрапят Бог – точно обратното е: това е да изведете Бог от себе си! Голяма тайна е, че човекът е бог в развитие, защото му е дадено Дихание, но не се казва, че при Сътворението са му дали кръв... Така че, когато интерпретирате Сътворителността, трябва да я познавате.

Огърлията на Учението на Мъдростта са и отговорност.

  • Не е достатъчно само да притежавате Мъдрост, изисква се отговорност, за да я опазите!

Да не се сведе до онова, което почти всички религиозни учения са направили. Не искам да ставате доктринери, преди да усвоите Учението! А Този, който може да го извика; Този, който може да го ражда – Той най-вече носи отговорности...

Мироглед не се определя от това какво знаете, а от това какъв е контактът ви с Мировото съзнание! Трябва да имате планетно и Мирово съзнание. И тогава, когато го диференцирате вече, вие слагате един параграф в културата на творците.

Никога няма да имате будността, ако Кундалини не ви осени! А за да ви осени Кундалини, трябва да имате посветеността да понесете предназначението си. Първата ваша социална даденост на отговорност е да организирате тялото си, за да може да ви приеме Небето.

Леко и несмутено събуждайте човешката душевност, за да израснете в своите повеления на богоизбрани служители! Направете това, което бъдността иска – първом свобода от планетното съществуване, а след това битие в Мировата даденост.

Да ходите Пътя, е жертва; да изходите Пътя, е възкресение; но да увенчаете Пътя, е служение!

 

Из Слова на Учителя

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021