Зареждам...
Мъдростта в скрижали – Миров Учител

Миров Учител

Мъдростта в скрижали, Глава VII

 

 1. Мировият Учител е Всемирна даденост!
 2. Учителят е една Мирова душа.
 3. Учителят е свидетел на Всемирността.
 4. Мировият Учител е Мирова необходимост и планетно-историческо битие.
 5. Учителят е част от провиденцията като пратеничество.
 6. Учителят е идея за ново бъдеще.
 7. Мировият Учител е осъществена пулсация на Мировото съзнание!
 1. Мировият Учител демонстрира като индивидуализирана възможност неиндивидуализирана Духовна вълна!
 2. Мировият Учител донася Духовна вълна с Всемирен характер – Той не решава отделни проблеми.
 3. Учителите правят еволюцията – посветените работят в еволюцията.
 4. Учителят няма цел – Той има служение.
 5. Учителят не може да бъде ограничен от Съдбата – Той е творец, Който сменя пулсацията на еволюцията.
 6. Мировите Учители носят всички еволюционни Лъчи.
 7. Мировият Учител e акумулирал енергии на Мировата еволюция от зачатъка `и!
 1. Учителите идват като необходимост от Мирови учения, които водят в Пътя до Вечния!
 2. Учителят е Всемирна даденост, но е задължен на човечеството.
 3. Присъствието на Мировия Учител е въздействие върху цялото човешко битие.
 4. Учителят като идея е Път, като откровение е Живот.
 5. Мировият Учител не може да бъде характеризиран – Той може да бъде само живян.
 6. Учителят трябва да бъде изживян като пример, като концепция и като Духовна вълна.
 7. Йерархията на човечеството е дело на Мировите Учители!

 

НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993